REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 14

ZARZĄDZENIE NR 14
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie powierzenia Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku realizacji inwestycji drogowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. GDDKiA poz. 27 oraz z 2023 r. poz. 8, 11 i 39), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S19 Białystok - Lubartów, odc. Choroszcz - Ploski - Chlebczyn w zakresie zadania pod nazwą Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Malewice - Chlebczyn” przebiegającej w części przez teren województwa mazowieckiego na obszarze działania Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, powierza się Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, zwanemu dalej Oddziałem GDDKiA w Białymstoku”.

2. Powierzenie zadania, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) realizację umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem zawartej przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, zwany dalej Oddziałem GDDKiA w Kielcach”;

2) realizację umowy na zaprojektowanie i budowę drogi zawartej przez Oddział GDDKiA w Kielcach;

3) inne, poza wymienionymi w pkt 1 i 2, działania niezbędne do realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 1.

§ 2.

Oddział GDDKiA w Białymstoku wykonuje powierzone zadania w zakresie realizacji inwestycji drogowej, o której mowa w § 1, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a także w ramach przekazanych środków finansowych.

§ 3.

Wszelkie roszczenia z tytułu szkód na osobie lub mieniu osób trzecich, powstałe w trakcie realizacji inwestycji drogowej, o której mowa w § 1, będą odpowiednio rozpatrywane przez Oddział GDDKiA w Białymstoku.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Kielcach i Warszawie1).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2024 r.

P.O. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Paweł Woźniak


1) Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 55 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Kielcach i Warszawie, zarządzeniem Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 września 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Kielcach i Warszawie (Dz. Urz. GDDKiA poz. 36) oraz zarządzeniem Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 20 maja 2023 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, Kielcach i Warszawie (Dz. Urz. GDDKiA poz. 11).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-12
  • Data wejścia w życie: 2024-08-01
  • Data obowiązywania: 2024-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA