REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L(I) z 2018 roku

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/2053 z dnia 21 grudnia 2018 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 401/2013 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/2054 z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/2055 z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2015/778 w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (operacja EUNAVFOR MED SOPHIA)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1929 z dnia 10 grudnia 2018 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1930 z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1393, podjęta w porozumieniu z nowo wybraną przewodniczącą Komisji, z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia listy pozostałych osób, które Rada proponuje mianować na stanowiska członków Komisji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1859 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Łotwie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2134 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ( Dz.U. L 338 z 13.12.2016 )

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1809 z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniające po raz 293. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1652 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 7445)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1204 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zmieniające po raz 290. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1138 z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniające po raz 289. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1100 z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Rady (WE) nr 2271/96 zabezpieczającego przed skutkami eksterytorialnego stosowania ustawodawstwa przyjętego przez państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nim lub z niego wynikającymi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1101 z dnia 3 sierpnia 2018 r. ustanawiające kryteria stosowania art. 5 akapit drugi rozporządzenia Rady (WE) nr 2271/96 zabezpieczającego przed skutkami eksterytorialnego stosowania ustawodawstwa przyjętego przez państwo trzecie oraz działaniami opartymi na nim lub z niego wynikającymi

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja delegowana Komisji (UE) 2018/1102 z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniająca załącznik III do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii, w odniesieniu do Iranu

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/999 z dnia 16 lipca 2018 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2016/1686 nakładające dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1000 z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/1693 dotyczącą środków ograniczających przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2018/937 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/898 z dnia 25 czerwca 2018 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 401/2013 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/899 z dnia 25 czerwca 2018 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2017/2063 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/900 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję 2013/184/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Mjanmie/Birmie

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/901 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2017/2074 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Wenezueli

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/888 z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniające po raz 287. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/705 z dnia 14 maja 2018 r. wykonujące rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2018/706 z dnia 14 maja 2018 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA