Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady lub art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rezolucja Europejskiego Komitetu Regionów – Propozycje Europejskiego Komitetu Regionów dotyczące programu prac Komisji Europejskiej na 2023 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Europejskiego Komitetu Regionów – Wyniki Konferencji w sprawie przyszłości Europy i działania następcze

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Nowa strategia UE wobec Arktyki

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Strategia UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego (2021–2030)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Pakiet „rozszerzenie” na 2021 r.

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Transformacja ekologiczna – Jakiej równowagi potrzeba między akceptacją społeczną a wymogami środowiskowymi z punktu widzenia miast i regionów, z myślą o budowaniu odpornych społeczności?

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Wdrażanie ekologicznych budżetów na szczeblu lokalnym i regionalnym

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Poprawa warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Europejski akt w sprawie danych

Strony 112 - 112 Pobierz pdf

Zawiadomienie Komisji zmieniające zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących wspólnych zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (dyrektywa 2009/81/WE w sprawie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 374/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji Wytyczne w sprawie stosowania prawa konkurencji Unii do układów zbiorowych dotyczących warunków pracy osób pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracowników 2022/C 374/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10629 – CSL / VIFOR PHARMA) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 374/03

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.)) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2022/C 374/05

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2022/C 374/06

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 374/07

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 374/08

Strony 30 - 30 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 374/09

Strony 41 - 41 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33 2022/C 374/10

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Pełne sprawozdanie z obrad 20 października 2014 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf