Kategorie

Dzienniki Unii Europejskiej

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1471 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzeń wykonawczych (UE) 2020/2235 i (UE) 2020/2236 w zakresie odniesień do środków krajowych mających na celu ograniczenie skutków niektórych chorób zwierząt wodnych oraz wykazów państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt i towarów (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1473 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2201 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących wdrażania doraźnego zamknięcia łowisk krewetki północnej w cieśninie Skagerrak

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1474 z dnia 14 września 2021 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2384 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/271 wobec przywozu niektórych rodzajów folii aluminiowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1475 z dnia 14 września 2021 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/915 na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej w rolkach pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz niektórych rodzajów folii aluminiowej w rolkach wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1476 z dnia 14 września 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Andorę z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1477 z dnia 14 września 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Albanii z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 36 - 36 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1478 z dnia 14 września 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Wyspy Owcze z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1479 z dnia 14 września 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Monako z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 42 - 42 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1480 z dnia 14 września 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Panamy z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1481 z dnia 14 września 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Królestwo Marokańskie z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1482 z dnia 14 września 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Państwo Izrael z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1472 z dnia 13 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Regulamin ONZ nr 141 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie ich systemów monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) [2021/1463]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2021/1347 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/1464 z dnia 10 września 2021 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1465 z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 w zakresie definicji odniesień do nazw prawnych napojów spirytusowych lub oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych i ich stosowania w opisie, prezentacji i etykietowaniu napojów spirytusowych innych niż te, których przedmiotowe odniesienia dotyczą

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1466 z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1239 w odniesieniu do kwoty zabezpieczenia i okresu ważności pozwoleń na wywóz ryżu

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1467 z dnia 6 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1237 w odniesieniu do obowiązku posiadania pozwolenia na wywóz ryżu

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1468 z dnia 6 września 2021 r. zatwierdzające znaczną zmianę elementów specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych „Marrone di Castel del Rio” (ChOG)

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1469 z dnia 10 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/2235 w odniesieniu do dodania nowego wzoru świadectwa dla produktów pochodzenia zwierzęcego, które pochodzą z Unii, są przemieszczane do państwa trzeciego lub na terytorium i przemieszczane z powrotem do Unii po rozładunku, przechowywaniu i ponownym załadunku w tym państwie trzecim lub na tym terytorium, zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/404 w odniesieniu do wykazu państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z Unii i powracających do Unii z państwa trzeciego lub terytorium, oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/405 w odniesieniu do wykazu państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii produktów pochodzenia zwierzęcego i niektórych towarów pochodzących z Unii i powracających do Unii z państwa trzeciego lub jego regionu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/1470 z dnia 10 września 2021 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

Zalecenie Rady (UE) 2021/1459 z dnia 9 września 2021 r. zmieniające zalecenie Rady (UE) 2020/912 w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1460 z dnia 9 września 2021 r. zmieniające po raz 322. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE) 2021/1461 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie mianowania dwóch rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE) 2021/1462 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie mianowania sędziego Sądu

Strony 5 - 5 Pobierz pdf