Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L

Decyzja Rady (UE) 2022/1846 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1847 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Specyficzne trudności w uczeniu się na poziomie UE” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 6901) (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1845 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektorów owoców i warzyw oraz przetworzonych owoców i warzyw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1664 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej międzyUnią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1840 z dnia 26 września 2022 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [„Αρνάκι Λήμνου / Arnaki Limnou” (ChOG)]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1841 z dnia 30 września 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1842 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na forum Rady Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej w odniesieniu do włączenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1032 w sprawie magazynowania gazu do dorobku prawnego Wspólnoty Energetycznej

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1843 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Szwecji do stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego na benzynę, nieoznakowany olej napędowy i równoważne paliwa wykorzystywane jako paliwa silnikowe, zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1844 z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1616 w odniesieniu do norm zharmonizowanych dotyczących rurociągów przemysłowych metalowych, gaśnic przenośnych, badań nieniszczących, kształtek rurowych, armatury przemysłowej, kotłów wodnorurowych, zbiorników z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym, złącz kompensacyjnych oraz zaworów do instalacji chłodniczych i pomp ciepła (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

Decyzja Komisji Mieszanej UE–CTC nr 1/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany wymogów dotyczących danych w odniesieniu do zgłoszeń tranzytowych oraz zasad dotyczących pomocy administracyjnej, zawartych w załącznikach I i IIIa oraz w dodatku IV do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej [2022/1669]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1673 z dnia 27 września 2022 r. ustanawiające zamknięcie połowów tuńczyka białego w Oceanie Atlantyckim na północ od 5° N w odniesieniu do statków pływających pod banderą Irlandii

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1674 z dnia 28 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95 w odniesieniu do ustalania cen reprezentatywnych w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1675 z dnia 29 września 2022 r. ustalające reprezentatywne ceny, cła przywozowe i dodatkowe cła przywozowe w odniesieniu do melasy w sektorze cukru, obowiązujące od dnia 1 października 2022 r.

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1676 z dnia 29 września 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1677 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach wspólnego komitetu ustanowionego Umową między Unią Europejską a rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie współpracy w zakresie oznaczeń geograficznych i ich ochrony w odniesieniu do przyjęcia regulaminu wewnętrznego wspólnego komitetu

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1678 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie mianowania dwóch członków Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Republikę Słowenii

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/1682 z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2020/1465 w sprawie działania Unii Europejskiej na rzecz wsparcia oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji w Jemenie

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1683 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych dotyczących kontrahentów centralnych w Kolumbii w stosunku do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 78 - 78 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1684 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Tajwanu (Niniejszej decyzji nie należy interpretować jako odzwierciedlającej jakiekolwiek oficjalne stanowisko Unii Europejskiej w odniesieniu do statusu prawnego Tajwanu.) dotyczących kontrahentów centralnych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do izb rozliczeniowych kontraktów terminowych typu futures objętych nadzorem komisji nadzoru finansowego (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Decyzja Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Kosowo (Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie deklaracji niepodległości Kosowa.) nr 1/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem (Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie deklaracji niepodległości Kosowa.), z drugiej strony, w drodze zastąpienia protokołu III do tego Układu dotyczącego pojęcia „produkty pochodzące” [2022/1685]

Strony 87 - 87 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1679 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Królestwo Danii

Strony 72 - 72 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/1680 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów, zaproponowanego przez Królestwo Hiszpanii

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/1681 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) i uchylenia decyzji (WPZiB) 2022/513 (EUNAVFOR MED IRINI/4/2022)

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/1670 z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2022/109 w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1671 z dnia 9 czerwca 2022 r. przedłużające okres przejściowy, o którym mowa w art. 89 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf