Kategorie

Dzienniki Unii Europejskiej

Ogłoszenie o konkursach otwartych – Technicy i pracownicy wsparcia – EPSO/AST/150/21 – Technicy (AST 3) – Dziedzina 1: Technicy konferencyjni i urządzeń audiowizualnych – Dziedzina 2: Technicy budowlani – Dziedzina 3: Technicy infrastruktury laboratoryjnej – EPSO/AST-SC/11/21 – Pracownicy wsparcia technicznego laboratorium (AST-SC 1)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie o naborze CONS/AD/168/21

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie o naborze CONS/AD/172/21

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Ogłoszenie o naborze CONS/AD/173/21

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Wspólne Przedsięwzięcie „Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy” (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego (zatrudnienie na czas określony – grupa zaszeregowania AD 14) – COM/2021/20067

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Europejskie Centrum Kompetencji Przemysłowych, Technologicznych i Badawczych w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego (zatrudnienie na czas określony – grupa zaszeregowania AD 14) – COM/2021/20068

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AD/393/21 – Administratorzy (AD 6) w dziedzinie ochrony danych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sekretariat Generalny – Ogłoszenie o naborze na członka Rady ds. Kontroli Regulacyjnej w grupie zaszeregowania AD 14 (Główny doradca) – Zatrudnienie na czas określony na podstawie art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej – COM/2021/10406

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego (zatrudnienie na czas określony – grupa zaszeregowania AD 14) – COM/2021/20066

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) – Wspólne Przedsięwzięcie – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego (Zatrudnienie na czas określony – grupa zaszeregowania AD 14) – COM/2021/20065

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR) – Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora generalnego (grupa zaszeregowania AD 15) – Bruksela (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2021/10405

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrekcja Generalna ds. Budżetu – Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy specjalnego (hors classe) (grupa zaszeregowania AD 15) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) – COM/2021/10404

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania w zakresie mianowania członków Komitetu Nadzoru OLAF

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania stanowiskiem eksperta zewnętrznego, który ma być powołany na członka lub zastępcę członka Administracyjnej Rady Odwoławczej Europejskiego Banku Centralnego (Frankfurt nad Menem, Niemcy)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie o naborze – CONS/AD/171/21

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zaproszenie do składania zgłoszeń w procedurze naboru kontrolera gwarancji proceduralnych w kontekście dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) – COM/2021/20062

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie o naborze nr PE/232/S – Administrator–inżynier (administratorka–inżynierka) systemów audiowizualnych (AD 7)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń na stanowisko

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie o konkursie otwartym – EPSO/AD/392/21 – Administratorzy (AD 7) w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa żywności – 1. Opracowywanie polityki i przepisów w dziedzinie zdrowia – 2. Opracowywanie polityki i przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa żywności – 3. Audyty, inspekcje i oceny w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa żywności

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie o naborze CONS/AD/169/21

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Konkurs PE/AD/260/2021 – Specjalista ds. międzykulturowych i językowych (AD 5)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Konkurs PE/AD/261/2021 – Specjalista języka angielskiego ds. międzykulturowych i językowych (AD 5)

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Ogłoszenie o naborze nr 25/2021 na stanowisko dyrektorki/dyrektora Dyrekcji D – Komunikacja i Stosunki Międzyinstytucjonalne (Publikacja zgodnie z art. 29 ust. 1 i ust. 2 regulaminu pracowniczego)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Dyrekcja Generalna ds. Budżetu – Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego doradcy (grupa zaszeregowania AD 14) (art. 29 ust. 2 regulaminu pracowniczego) COM/2021/10403

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania kandydowaniem na stałego przewodniczącego wysokiego szczebla zespołu, o którym mowa w art. 143 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, i na jego/jej zastępcę

Strony 1 - 1 Pobierz pdf