REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L(I) z 2021 roku

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2310 z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 9889) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2311 z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające po raz 324. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2268 z dnia 6 września 2021 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/653 w odniesieniu do podstawowej metodyki i prezentacji scenariuszy dotyczących wyników, prezentacji kosztów i metodyki obliczania ogólnych wskaźników kosztów, prezentacji i treści informacji na temat wyników osiągniętych w przeszłości oraz prezentacji kosztów w odniesieniu do detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) oferujących wiele wariantów inwestycyjnych, a także dostosowania przepisu przejściowego dla twórców PRIIP oferujących jednostki funduszy, o których mowa w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014, jako bazowe warianty inwestycyjne do przedłużonego obowiązywania przepisu przejściowego określonego w tym artykule (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/2192 z dnia 13 grudnia 2021 r. wykonujące art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/2193 z dnia 13 grudnia 2021 r. wykonujące rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/2194 z dnia 13 grudnia 2021 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/2195 z dnia 13 grudnia 2021 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2020/1998 w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2196 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/2197 z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2020/1999 w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2021/2198 z dnia 13 grudnia 2021 r. wykonująca decyzję (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 21 - 21 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2021/2199 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2187 z dnia 9 grudnia 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Libańską z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2188 z dnia 9 grudnia 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Zjednoczone Emiraty Arabskie z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2189 z dnia 9 grudnia 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Zielonego Przylądka z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/2124 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2021/2125 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/2015 z dnia 18 listopada 2021 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 1352/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2021/2016 z dnia 18 listopada 2021 r. dotycząca wykonania decyzji 2014/932/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Jemenie

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/1983 z dnia 15 listopada 2021 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2021/1984 z dnia 15 listopada 2021 r. wykonująca decyzję 2013/255/WPZiB dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/1909 z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wykonania art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/44 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2021/1910 z dnia 4 listopada 2021 r. dotycząca wykonania decyzji (WPZiB) 2015/1333 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Libii

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/1791 z dnia 11 października 2021 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2021/1792 z dnia 11 października 2021 r. zmieniająca decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1415 z dnia 5 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązków w zakresie współpracy, wymiany informacji i powiadamiania między właściwymi organami a ESMA, EUNB i EIOPA (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA