REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Piotr Nowaczyk

trener, konsultant

Piotr Nowaczyk - wieloletni pracownik jednostek sektora finansów publicznych, specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu prawa administracyjnego, finansowego, prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zarządzania strategicznego, procesowego, kapitału ludzkiego, zamówień publicznych i kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej, ochrony środowiska oraz zarządzania mieniem i przestrzenią.

Od ponad 20 lat związany z samorządem terytorialnym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednostkach organizacyjnych związanych z sektorem finansów publicznych. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilku studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jakością, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, organizacji i zarządzania. Absolwent Akademii Liderów Samorządowych.

Uczestnik programu stażowego w Brukseli dotyczącego pozyskiwania środków unijnych. Ukończył kurs przygotowania pedagogicznego prowadzony przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz zdał egzamin kwalifikacyjny Wymagania normy międzynarodowej ISO 9000 i ich interpretacja organizowany przez Det Norske Veritas. Ukończył dwuletni cykl szkoleń menadżerskich prowadzonych przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula z Warszawy. Doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Koordynował wiele projektów, m.in. dotyczących strategii rozwoju, rozwoju instytucjonalnego, systemów zarzadzania jakością, systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także nadzorował realizację samorządowych inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych.

kontakt: piotr.nowaczyk@onet.eu

Sygnaliści w jednostkach sektora finansów publicznych. Instytucja „sygnalisty” stanowić będzie jeden z istotnych elementów tego systemu. Pojęcie „sygnalisty” należy rozumieć jako osobę, która działając w dobrej wierze i w interesie publicznym zgłasza lub ujawnia informacje o naruszeniach prawa.
Rejestr umów JSFP. Od 1 lipca 2022 r. zostanie utworzony rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych. Kto nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów, albo podaje w nim nieprawdziwe dane, będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

REKLAMA

Wniesienie wadium wyrażonego w pieniądzu z pominięciem bezgotówkowego sposobu, jakim jest przelew na rachunek bankowy zamawiającego, należy uznać za nieprawidłowe wniesienie wadium, co winno skutkować odrzuceniem oferty.
Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

REKLAMA

Społeczne zamówienia publiczne to podejście, w którym zamawiający w oparciu o dostępne instrumenty prawne osiągają dodatkowe - w stosunku do głównego celu jakim jest realizacja zamówienia - korzyści społeczne.
Czy wysyłanie informacji do wykonawców poprzez platformę zakupową zgodnie z nowym prawem zamówień publicznych musi być opatrzone podpisem elektronicznym?
Nowe stanowiska w systemie powiadamiania ratunkowego - 29 kwietnia 2021 roku planowane jest wejście w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w zakresie stanowisk wykonujących obsługę zgłoszeń alarmowych w systemie powiadamiania ratunkowego.
Analiza potrzeb i wymagań w nowym Pzp. Zamawiający często koncentrują swoją uwagę na przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia od wszczęcia procedury do wybrania najkorzystniejszej oferty. Mniejsze znaczenie przywiązywane jest do przygotowania postępowania. Tymczasem etap ten jest niezwykle istotny z punktu widzenia efektywnego wydatkowania środków publicznych i powinien być potraktowany z należytą uwagą.
2 marca 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa wzmacniającej rolę młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego.
Nowa ustawa zasadniczo zachowuje obowiązujące w poprzednim stanie prawnym regulacje dotyczące przesłanek unieważnienia umowy oraz porządkuje przepisy w tym zakresie. Jak wygląda zarządzanie procesem wykonania umowy?
Po ponad 14 latach obowiązywania i blisko 70 nowelizacjach 1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Ma ona stanowić odpowiedź na zgłaszane postulaty dotyczące rozwiązania głównych problemów rynku zamówień publicznych, w tym przerzucania zbyt dużego ryzyka w realizacji umowy na wykonawców i brak skutecznego zarządzania realizacją kontraktu.
1 kwietnia 2021 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Jakie będą prawa i obciążenia po zmianach?
Jakie są terminy składania wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze? Jaki jest limit zwrotu podatku akcyzowego i kto może z niego skorzystać? Jakie są terminy wypłat w 2021 roku?

REKLAMA