Kategorie
Patrycja Kapa

Aplikant adwokacki w Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.

Przedłużono termin na sporządzanie oraz zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok, a także złożenie przedmiotowych sprawozdań do właściwego rejestru lub organu. Sprawdź, kogo dotyczą zmiany.