REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
ID Advisory

Nie mnożymy wątpliwości, proponujemy konkretne rozwiązania

Po wielu latach lat spędzonych na stanowiskach managerskich w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki oraz w największych kancelariach prawnych, postanowiliśmy stworzyć miejsce, które pozwoli kompleksowo, a jednocześnie w zindywidualizowany sposób rozpatrywać problemy naszych Klientów. Problemy nie tylko podatkowe czy prawne, ale przede wszystkim biznesowe.

ID Advisory to ekspercka kancelaria prawno-podatkowa, którą tworzą wyłącznie wyspecjalizowani eksperci. Nie delegujemy do pracy u Klienta praktykantów i osób bez odpowiedniego doświadczenia. Klient ma pewność, że posiadający wieloletnie doświadczenie ekspert, z którym prowadzi rozmowy będzie obsługiwał go osobiście.

Naszym priorytetem jest zrozumienie biznesu Klienta, poznanie jego tożsamości i zarządzanie kwestiami prawno-podatkowymi przewidując ich długoterminowe konsekwencje. Wspólnie z Klientem bierzemy odpowiedzialność za decyzje, które podejmować należy oceniając nie tylko obecny stan faktyczny, ale przewidując ich wpływ na dalszy rozwój biznesu.

Nie mnożymy wątpliwości, proponujemy konkretne rozwiązania, które mają zapewnić bezpieczeństwo, ale również maksymalnie usprawnić efektywność biznesową.

Kontakt:

ID Advisory
Budynek Skylight, XIV piętro
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
+48 22 110 38 21
biuro@idadvisory.pl
https://idadvisory.pl/

NSA póki co nie rozstrzygnął jaką stawkę VAT należy stosować przy przelewie praw z umowy deweloperskiej. Wątpliwość stanowi zaliczenie cesji jako usługi opodatkowanej stawką 23 proc., czy jako dostawy lokalu mieszkalnego, która jest opodatkowaną 8 proc. stawką VAT. NSA odmówił podjęcia uchwały kierując ją do rozpoznania w szerszym gronie, argumentując to tym, że rozstrzygnięcie sporu w formie rozprawy będzie miało znaczenia dla dotychczasowego orzecznictwa. 
Dyrektywa Rady (UE) 2022/2523 z 14 grudnia 2022 r., zakłada wprowadzenie minimalnego opodatkowania CIT zarówno dla dużych grup krajowych, jak i dla międzynarodowych grup kapitałowych na terenie Unii Europejskiej. 

REKLAMA

To nie pracodawca a pracownik, który wystawił pustą fakturę posługując się tożsamością swojego pracodawcy będącego podatnikiem VAT bez jego wiedzy, jest uznawany za osobę wykazującą VAT, zgodnie z art. 203 dyrektywy 2006/112/WE, a w konsekwencji zobowiązaną do jego zapłaty. Takie wnioski wynikają z wyroku TSUE, który zapadł w związku z pytaniem prejudycjalnym zadanym przez Naczelny Sąd Administracyjny. Wyjątek może stanowić sytuacja, w której pracodawca nie dochował należytej staranności w celu kontrolowania działań pracownika. 
Opłata plastikowa. 24 maja 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Nowe przepisy zaimplementowały do krajowego porządku prawnego Dyrektywę „Single Use Plastic”. Opłaty za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych, które wynikają z tej Dyrektywy, zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2024 r. Opłata od plastikowych opakowań podlega również opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie ze stawką właściwą dla sprzedawanego towaru.

REKLAMA

Komisja Europejska rozpoczęła już prace nad tzw. Dyrektywą „Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes”, która ma m.in. zapewnić przyspieszony zwrot podatku u źródła, czy wprowadzić cyfrowe certyfikaty rezydencji podatkowej na poziomie unijnym. Niewątpliwie głównym celem zaimplementowania nowej dyrektywy jest przede wszystkim uproszczenie i zwiększenie skuteczności procedur WHT. 
Obecny projekt objaśnień jest już kolejnym projektem, który ma definiować zagadnienia podatku WHT i obejmuje przepisy obowiązujące od początku 2022 r. Pierwszy projekt ujrzał światło dzienne w czerwcu 2019 r., jednak nigdy nie wszedł w życie. Nowy projekt objaśnień WHT budzi jednak nowe wątpliwości w zakresie interpretowania i stosowania przepisów w zakresie WHT, co przy jednoczesnym wzroście kontroli wśród podatników w zakresie tego podatku rodzi dodatkowe obawy. 
Wraz z dynamicznym rozwojem technologii, Polska również podejmuje kolejne kroki w celu wdrażania nowych rozwiązań elektronicznych w komunikacji z podmiotami administracji publicznej, w tym stworzenie nowej usługi, czyli e-Doręczeń. Nowa usługa stanowi elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, a korespondencja otrzymywana przez podmioty w ten sposób, będzie równoprawna z przesyłką otrzymaną w formie tradycyjnej.  e-Doręczenia docelowo zostaną wprowadzone dla wszystkich podmiotów publicznych, przedsiębiorców i zawodów zaufania publicznego.  
W dniu 17 sierpnia 2023 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze, które określa zasady wdrażania mechanizmu dostosowującego ceny na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla (CBAM). CBAM jest nową metodą ustalania opłat dla wysokoemisyjnych towarów importowanych. Od 1 października 2023r. została wdrożona część obowiązków związanych z rozporządzeniem dotyczącym CBAM i okres przejściowy ma potrwać do końca 2025 r.
Czy biletomat może zastąpić kasę rejestrującą? Czy ewidencja i dowody, które dokumentują transakcje, i z których bezpośrednio wynika czego dotyczyła zapłata, są wystarczające do potwierdzenia sprzedaży? Jaka jest interpretacja dyrektora KIS?
Ulga na robotyzację. Począwszy od 2022 r. firmy, które decydują się na wprowadzenie robotów przemysłowych do swojego procesu produkcji, mogą dodatkowo odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodu związanych z wydatkami na robotyzację w danym roku. W celu skorzystania z ulgi, przedsiębiorca musi prowadzić działalność produkcyjną. W przypadku poniesienia straty przez firmę lub osiągnięcia dochodu niepozwalającego na odliczenie ulgi, można ją rozliczyć w ciągu 6 kolejnych lat podatkowych, jednak warto zaznaczyć, że na chwilę obecną przewidziano, aby ulga obowiązywała jedynie do 2026 roku.
Co się zmieni dla podatników w kwestii amortyzacji budynków i budowli zaliczanych do grupy 1 i 2 KŚT? Kto będzie mógł skorzystać z krótszego okresu amortyzacji? Jakie warunki trzeba spełnić? Dla kogo zmiany będą najbardziej korzystne? 
Fiskus podkreśla, że zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na opłaty sądowe uzależnione jest od konkretnego przypadku. Nie każdy stan faktyczny kształtuje taki sam rezultat. Zaskoczenie wywołało jednak wydanie w krótkim okresie dwóch sprzecznych interpretacji w tym zakresie.
WSA w Gdańsku 12 lipca 2023 r. w wyroku o sygn. akt I SA/Gd 291/23 stwierdził, że przy wypłacie zaliczki na poczet zysku dla komplementariusza, spółka komandytowa nie jest zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.
29 maja 2023 r. NSA po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w postanowieniu z 8 lutego 2023 r. (sygn. akt I FSK 1192/22) podjął uchwałę, w której stwierdził, że przedmiotem decyzji o zabezpieczenia zobowiązania podatkowego nie może być nałożenie dodatkowego zobowiązania podatkowego z ustawy o VAT.
Od 1 lipca bieżącego roku kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn dla osób z bliższej i dalszej rodziny wzrosły po raz kolejny. Jest to wynikiem wejścia w życie tzw. pakietu SLIM VAT 3, który zwiększył wysokość kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn. 
W wyroku z 4 lipca 2023 roku (sygn. akt SK 14/21) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że definicja budowli zawarta w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: u.p.o.l.) jest sprzeczna z art. 84 i art. 217 Konstytucji RP.
Z Krajowego Systemu e-Faktur korzystać mogą przede wszystkim podatnicy oraz podmioty upoważnione przez podatników, np. zewnętrzne biura rachunkowe. System przeznaczony jest także dla organów egzekucyjnych czy komorników sądowych
Choć KSeF umożliwia wystawianie i pobieranie faktur ustrukturyzowanych, to warto mieć na uwadze, że nie każdy rodzaj faktur można wystawić i odebrać za pośrednictwem KSeF.
Od 1 lipca 2024 roku KSeF obowiązkowy dla podatników VAT. Podatnicy zwolnieni podmiotowo lub przedmiotowo będą zobowiązani do uczestnictwa w KSeF od 1 stycznia 2025 roku. KSeF co do zasady obejmie transakcje B2B, poza KSeF pozostaną transakcje B2C.
Wprowadzenie obligatoryjnego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w którym podatnicy będą wystawiać i otrzymywać przy użyciu programów komputerowych faktury ustrukturyzowane, stanowić będzie kluczowe wyzwanie dla podatników w nadchodzącym czasie.

REKLAMA