Kategorie
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jakub Starowicz

Radca prawny


Partner w kancelarii Madejski Sasiński Starowicz radcowie prawni spółka partnerska w Krakowie.

Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2010 roku.

Przed uzyskaniem wpisu na listę radców prawnych zdobył kilkuletnie doświadczenie w działalności jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności w zakresie związanym z gospodarką nieruchomościami, nadzorem właścicielskim w spółkach komunalnych, zamówieniami publicznymi oraz procesami inwestycyjnymi.

Autor artykułów z dziadziny gospodarki nieruchomościami oraz prawa gospodarczego.

Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru obsługi prawnej w procesach zagospodarowania nieruchomości i procesach inwestycyjnych, pomocy publicznej, kompleksowej obsługi spółek prawa handlowego oraz zamówień publicznych.
 

W Prawie zamówień publicznych istnieje obowiązek przedłożenia zamawiającemu zaświadczeń o niekaralności wspólników spółek osobowych i członków zarządu osób prawnych. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy wspólnikiem lub komplementariuszem spółki osobowej (wykonawcy) jest inna spółka osobowa lub kapitałowa.
W panujących realiach gospodarczych spółki kapitałowe coraz częściej poszukują taniego źródła finansowania ich działalności, a w szczególności sposobu na poprawę płynności finansowej. Popularnością cieszą się w tym zakresie pożyczki udzielane spółkom przez ich wspólników. Wspólnicy, mając w perspektywie zwrot nie tylko pożyczonego kapitału, ale także ewentualny udział w wypracowanym przez spółkę zysku – skłonni są udzielać pożyczek spółkom przy bardzo atrakcyjnym ich oprocentowaniu.
Zdaniem niektórych ekspertów roszczenia przedsiębiorców przesyłowych o ustanowienie służebności przesyłowych wobec właścicieli nieruchomości uległy przedawnieniu 3 sierpnia 2011 roku, o ile przed tym terminem bieg przedawnienia nie uległ przerwaniu względnie zawieszeniu. Istnieje zatem możliwość, że właściciele nieruchomości, na których znajdują się urządzenia przesyłowe o nieuregulowanym dotychczas tytule prawnym, mogą skutecznie uchylać się przed żądaniem ustanowienia służebności przesyłu.
Od dłuższego już czasu wątpliwości wzbudza sposób ustalenia przez sąd orzekający wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, tzn. przesłanki i okoliczności, na których ma się opierać przy jego ustalaniu. Analizowane zagadnienie ma istotne znaczenie praktyczne i przekłada się z jednej strony na wielkość ewentualnego obciążenia finansowego przedsiębiorstwa przesyłowego oraz wysokość potencjalnego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przysługującego właścicielowi nieruchomości – z drugiej strony. Ważne jest również, aby powoływani przez sąd biegli sądowi nie abstrahowali od aktualnego zapatrywania judykatury na kwestię zasad określania wynagrodzenia, o którym mowa.