REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Współpracownik Ceret Grzywaczewska Lubasz - Kancelaria Radców Prawnych Spółka Komandytowa.

Specjalizacja:
Prawo pracy i zbiorowe prawo pracy
Prawo cywilne
Prawo spółek
Koncesje i zezwolenia
Prawo konsumenckie
Prawo administracyjne

W maju 2009 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym. Obronił pracę magisterską pt. „Zasady ładu korporacyjnego w spółce akcyjnej” w Zakładzie Prawa Handlowego Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego.

Interesuje się prawem cywilnym i handlowym, a zwłaszcza problematyką spółek kapitałowych. Zagadnienia dotyczące spółek publicznych są mu szczególnie bliskie. Wiedzę w tym zakresie poszerza, pisząc dla branżowych czasopism np. kwartalnika „Przegląd Corporate Governance”, w którym opublikowano jego artykuł pt. „Obowiązki emitenta w raportowaniu nt. dobrych praktyk oraz odpowiedzialność za ich nieprzestrzeganie na gruncie prawa rynku kapitałowego”.

W 2008 r. odbył semestr studiów na uniwersytecie Yeditepe w Stambule, gdzie uczestniczył w zajęciach na temat arbitrażu międzynarodowego, prawa konkurencji, a także podstaw anglosaskiego systemu prawa (common law of contracts).

Włada płynnie językiem angielskim (w 2005 r. uzyskał Certificate of Proficiency in English). Zna także terminologię prawniczą, co umożliwia mu obsługę prawną podmiotów zagranicznych. W zakresie podstawowym posługuje się również językiem francuskim i niemieckim.

W czasie wolnym gra w tenisa, uprawia narciarstwo i nordic walking. Podróżuje po Europie, ale planuje również ekspansję na inne kontynenty.

Kontakt: marcin.redlicki@firmaprawnicza.pl 

Osoby fizyczne nabywające lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny mają specjalną ochronę prawną. Obowiązująca od 29 kwietnia 2012 r. tzw. „ustawa deweloperska”, czyli ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1377) nakłada na deweloperów szereg obowiązków w procesie inwestycyjnym.
Wśród dostępnych form pozyskiwania od udziałowców kapitału na funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można wyróżnić: dopłaty, wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego oraz pożyczki. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione skutki podatkowe ostatniej z wymienionych form kapitalizacji spółki, czyli udzielania pożyczek spółce przez jej udziałowców.

REKLAMA

Zatrudniliśmy na pół etatu niepełnosprawnego pracownika. Moglibyśmy ubiegać się w PFRON o dofinansowanie wynagrodzenia i refundację składek na jego ubezpieczenia, ale wiemy, że równocześnie pracuje w innym zakładzie (też na pół etatu). Czy zatrudniając takiego pracownika powinniśmy ustalić, czy inny zakład korzysta z dofinansowania, czy od razu wystąpić do PFRON o refundację licząc się z tym, że dostaniemy odmowę?
Po zmianie regulaminu wynagradzania, od kwietnia 2008 r. nasza firma wypłaca wynagrodzenie w dwóch terminach. Pracownicy umysłowi otrzymują wynagrodzenie za dany miesiąc do końca tego miesiąca, natomiast pracownicy fizyczni w terminie do 10. dnia następnego miesiąca - po rozliczeniu wykonanej pracy. W obydwu grupach pracowników są osoby niepełnosprawne. Do tej pory otrzymywaliśmy za tych pracowników refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Czy to oznacza, że będziemy musieli składać 2 wnioski o refundację - jeden dla pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie do końca miesiąca, a drugi dla pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w następnym miesiącu?

REKLAMA

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują nowe zasady dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przez PFRON. Zmiany dotyczą również dotychczasowego systemu finansowania składek na ubezpieczenia społeczne pracowników niepełnosprawnych przez budżet państwa i PFRON. PFRON refunduje składki po zapłaceniu ich w terminie i w pełnej wysokości.
Najprostszą formą finansowego wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce jest niewątpliwie dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne ze środków publicznych. Pracodawcy nie ponoszą części kosztów zatrudnienia - składek na ZUS.
Zatrudniliśmy na pół etatu niepełnosprawnego pracownika. Moglibyśmy ubiegać się w PFRON o dofinansowanie wynagrodzenia i refundację składek na jego ubezpieczenia, ale wiemy, że równocześnie pracuje w innym zakładzie (też na pół etatu). Czy zatrudniając takiego pracownika powinniśmy ustalić, czy inny zakład korzysta z dofinansowania, czy od razu wystąpić do PFRON o refundację licząc się z tym, że dostaniemy odmowę?
Po zmianie regulaminu wynagradzania, od kwietnia 2008 r. nasza firma wypłaca wynagrodzenie w dwóch terminach. Pracownicy umysłowi otrzymują wynagrodzenie za dany miesiąc do końca tego miesiąca, natomiast pracownicy fizyczni w terminie do 10. dnia następnego miesiąca - po rozliczeniu wykonanej pracy. W obydwu grupach pracowników są osoby niepełnosprawne. Do tej pory otrzymywaliśmy za tych pracowników refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Czy to oznacza, że będziemy musieli składać 2 wnioski o refundację - jeden dla pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie do końca miesiąca, a drugi dla pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w następnym miesiącu?
Najprostszą formą finansowego wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce jest niewątpliwie dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne ze środków publicznych. Pracodawcy nie ponoszą części kosztów zatrudnienia - składek na ZUS.

REKLAMA