Kategorie
Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi


Współpracownik Ceret Grzywaczewska Lubasz - Kancelaria Radców Prawnych Spółka Komandytowa.

Specjalizacja:
Prawo pracy i zbiorowe prawo pracy
Prawo cywilne
Prawo gospodarcze
Prawo administracyjne

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W czerwcu 2011 r. ukończyła studia prawnicze, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterką w Katedrze Prawa Podatkowego pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela pt. „Koszty uzyskania przychodów w umowie leasingu”.

W okresie studiów aktywnie działała w jednym z łódzkich punktów Studenckiej Poradni Prawnej Academia Iuris. Swoją wiedzę pogłębiała również w Studenckim Kole Naukowym Prawa Cywilnego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego.

Podczas studiów oraz po ich ukończeniu zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelariach radców prawnych.

Interesuje się prawem cywilnym, handlowym i podatkowym.

Włada językiem angielskim. W czerwcu 2011 r. uzyskała certyfikat języka angielskiego prawniczego TOLES.

W wolnych chwilach nie uprawia sportów ekstremalnych, lecz czyta książki, biega i eksperymentuje w kuchni.

Kontakt: anna.snochowska@firmaprawnicza.pl

Funkcjonowania e-faktur z pewnością ułatwia przedsiębiorcom życie. Jednak trzeba dokładnie znać i stosować zasady przesyłania i przechowywania takich faktur, by nie mieć problemów podczas kontroli podatkowej lub skarbowej.