Kategorie

Oliwia Walentynowicz

Dołącz do grona ekspertów
Oliwia Walentynowicz

Aplikant Radcowski, prawnik w dziale prawnym spółki AmRest

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowymze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań.

Wykształcenie :

- absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

- stypendystka Stypendium Rektora UWr dla najlepszych studentów;

- stypendystka w ramach programu Erasmus+ - półroczne studia na University of Exeter w Wielkiej Brytanii;

- półroczne studia na Marshall University w Stanach Zjednoczonych;

- roczne studium z zakresu wybranych obszarów prawa brytyjskiego : zobowiązań, Trusts oraz Tort Law organizowane przez British Law Centre przy współpracy z Cambridge University;

- Aplikant Radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe min.:

- aktualnie – prawnik w dziale prawnym spółki AmRest:

- obsługa prawna głównych marek z portfolio firmy tj. KFC, Starbucks, Pizza Hut oraz Burger King;

- przygotowywanie, weryfikacja oraz opiniowanie umów handlowych;

- wsparcie prawne działów nieruchomości (Property), marketingu oraz Customer Care.

- w latach 2018-2019 – młodszy prawnik (associate) w dziale umów handlowych i nieruchomości Kancelarii Prawnej Schampera Dubis Zając i Wspólnicy Sp. K. (SDZLegal Schindhelm)– członka międzynarodowej sieci Schindhelm;

- bieżące doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego;

- przygotowywanie projektów umów i opinii prawnych;

- przygotowywanie audytów prawnych nieruchomości oraz farm wiatrowych.

Zmiana regulacji w zakresie pracy zdalnej ma zostać wprowadzona w Tarczy 4.0 poprzez dodanie do art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) (tzw. Specustawy w sprawie koronawirusa) ustępów 3-9 uszczegóławiających sposób wykonywania pracy zdanej oraz prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.