Kategorie
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Marta Dobrzycka

Wykładowca Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, gdzie prowadzi zajęcia z autorskiego przedmiotu “Dyplomacja w służbach publicznych”

Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu dyplomacji samorządowej i prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: Integracja Europejska, Fundusze Strukturalne UE, Polska w UE, Poland in the EU, UE jako podmiot w stosunkach międzynarodowych, Jednolity Rynek Europejski, Ekonomia Międzynarodowa, EU Internal Market, Nauka o Państwie, Mikroekonomia, Makroekonomia, Zewnętrzne stosunki ekonomiczne UE, Rynek wewnętrzny UE.

Redaktor monografii naukowej „Postęp czy regres? O uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych ewolucji cywilizacji” oraz autorka 8 artykułów naukowych z zakresu tematyki unijnej, samorządowej, prawnej i ekonomicznej.

Stypendystka projektu „Stypendia dla nauki, dla rozwoju, dla Mazowsza” oraz OPEN DAYS Master Class on EU Cohesion Policy podczas European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2015.

Uhonorowana Nagrodą Zespołową Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego w dziedzinie działalności naukowej za książkę pt.: „Facing the challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg)”.

Organizator, prelegent oraz moderator ponad 30 konferencji naukowych z zakresu polityki publicznej, tematyki samorządowej, europeistyki, prawa i stosunków międzynarodowych.

Redaktor Naczelna miesięczników UE Fundusze Strukturalne i Perspektywy Europejskie.

Redaktor Przeglądu Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego oraz miesięcznika Prawo Europejskie w Praktyce.

Brała udział w realizacji czterech grantów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach programu Erasmus Plus.

Project Manager licznych projektów z zakresu kardiologii interwencyjnej.

Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Polityki Publicznej.

Specjalizuje się w tematyce samorządowej i europejskiej.

Specjalista w Macrologic ERP by Asseco Business Solutions.

Od 6 września 2019 r. w gminach, w których Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (dalej: PSZOK), na którym składowane są odpady palne, prowadzą spółki komunalne lub inne podmioty nie będące gminami lub zakładami i jednostkami budżetowymi gmin obowiązuje wizyjny monitoring on-line.
W dniu 14 października 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zmiany dotyczą metod oceny i zarządzania poziomem hałasu i wynikają z konieczności dostosowania przepisów w tym zakresie do prawa unijnego.
Już 11 października 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Co się zmieni?
Zmiany, które przewiduje nowelizacja przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oznaczają tak naprawdę zastosowanie odpowiedzialności zbiorowej wobec mieszkańców nieruchomości. Może bowiem zdarzyć się tak, że kilku z nich nie będzie segregować odpadów, notorycznie umieszczając w pojemnikach na odpady zmieszane odpady, które powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji.