Kategorie
Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Kancelaria J. Pustuł, M. Przywara Doradztwo podatkowe specjalizuje się w świadczeniu usług doradztwa podatkowego dla dużych i średnich podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie podatków dochodowych oraz podatku VAT, restrukturyzacji przedsiębiorstw, optymalizacji podatkowej, audytów podatkowych i cen transferowych oraz postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
J. Pustuł, M. Przywara Doradztwo podatkowe ul. Urzędnicza 26/2 30-051 Kraków e-mail: kontakt@taxservice.pl tel./fax 012423 59 44 tel./fax 012423 59 99 www.taxservice.pl

Kradzież auta firmowego może przysporzyć firmie sporo kłopotów. Pociąga za sobą również pewne problemy podatkowe. Jak rozliczyć kradzież auta flotowego?
W jaki sposób należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z korzystaniem z samochodów osobowych na podstawie umowy najmu/dzierżawy oraz umowy leasingu operacyjnego i finansowego? Odpowiedź znajdziesz poniżej.
W poniższym opracowaniu opisujemy zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z korzystaniem z samochodów osobowych na podstawie trzech rodzajów umów występujących powszechnie w obrocie gospodarczym tj. umowy najmu/dzierżawy oraz umowy leasingu operacyjnego i finansowego.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („Ustawa VAT”), co do zasady, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Kradzież samochodu firmowego zaliczanego do środków trwałych podatnika oprócz dotkliwych konsekwencji praktycznych ma również określone skutki podatkowe. W szczególności rozważyć należy, w jaki sposób podatnik winien potraktować niezamortyzowaną na dzień kradzieży wartość samochodu?