REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia


IURIDICO Doradztwo Prawne & Tłumaczenia (www.iuridico.pl) oferuje profesjonalne doradztwo prawne, tłumaczenia prawne i prawnicze, tłumaczenia finansowe i ubezpieczeniowe oraz konsultacje z zakresu Prawa zamówień publicznych.


Obecnie realizowane przez nas projekty łączą pracę specjalistów z kilku dziedzin: prawników, prawników-lingwistów, tłumaczy prawniczych i finansowych oraz konsultantów zamówień publicznych.

 

• Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych. W zakresie swojej działalności świadczymy usługi zarówno na rzecz wykonawców, składających swoje oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, jak również doradzamy zamawiającym w sprawnej organizacji przetargów.

• Oferujemy organizację szkoleń wewnętrznych dla pracowników wykonawców i zamawiających z zakresu prawa zamówień publicznych.

• Oferujemy szerokie spektrum usług doradztwa prawnego. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej i samorządowej. Na życzenie klienta czynności związane z doradztwem prawnym prowadzimy w języku angielskim.

• Oferujemy kompleksowe tłumaczenia prawnicze z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski. Nasz zespół tłumaczy posiada wszechstronną wiedzę i doświadczenie w zakresie tłumaczeń z zakresu języka prawniczego, finansowego oraz języka ubezpieczeń.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może (a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ma obowiązek) żądać przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Problem zatrzymania wadium przez zamawiającego pojawia się, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie uzupełnia dokumenty, które zdaniem zamawiającego są niewłaściwe. W takiej sytuacji niektórzy zamawiający zatrzymują wadium wraz z odsetkami (na podstawie art. 46 ust. 4a Pzp). W poprzednim artykule przedstawione zostało stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej. Jaka jest natomiast opinia Urzędu Zamówień Publicznych?

REKLAMA

Problem zatrzymania wadium przez zamawiającego pojawia się, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie uzupełnia dokumenty, które zdaniem zamawiającego są niewłaściwe. W takiej sytuacji niektórzy zamawiający zatrzymują wadium wraz z odsetkami (na podstawie art. 46 ust. 4a Pzp). Jak poradzić sobie z taką sytuacją? Przeczytaj poradę eksperta.
Poza obowiązkami wskazanymi w części pierwszej artykułu, zamawiajacy wszczynając postępowanie powinien zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (np. na tablicy ogłoszeń) oraz na stronie internetowej. Przy czym należy zaznaczyć, że treść ogłoszeń zamieszczanych w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej nie może zawierać innych informacji (dodatkowych, rozszerzających) niż zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazane UOPWE.

REKLAMA

Opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu w sposób i w terminach określonych w przepisach ustawy Pzp ma na celu umożliwienie pozyskania niezbędnych informacji przez wszystkie zainteresowane podmioty.
Status Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może uzyskać podmiot, który zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010 r., Nr 114, poz. 759) – ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Status wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może uzyskać podmiot, który zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010 r., Nr 114, poz. 759) – ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. Kto nie kwalifikuje się do uzyskania tego statusu?

REKLAMA