REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Dołącz do grona ekspertów

Patron merytoryczny

 

Rada Ministrów przyjęła 9 listopada 2022 przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Dostosowuje on polskie prawo do unijnego rozporządzenia, które ma zapewnić ochronę tożsamości kulturowej, językowej i religijnej dzieci. Chodzi o postępowanie o ustanowienie pieczy zastępczej
Przedstawiamy skład Rady społecznej przy Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji Warszawy.

REKLAMA

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało kompleksową nowelizację ustaw o komornikach oraz kosztach komorniczych. Zmiany będą dotyczyć m. in. zwiększenia nadzoru na komornikami, poszerzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz wprowadzenia obowiązku nagrywania czynności egzekucyjnych.
Komisje egzaminacyjne ogłosiły wyniki egzaminów komorniczych, które odbyły się w marcu 2017 r. Egzamin zdały 193 osoby, czyli ok. 70 % wszystkich przystępujących do egzaminu.

REKLAMA

W marcu 2017 r. odbyły się egzaminy zawodowe na adwokata i radcę prawnego. Egzamin adwokacki w 13 miastach w Polsce przeprowadziło 39 komisji, zaś egzamin radcowski odbył się w 19 miastach przed 42 komisjami .
Prezydent podpisał ustawę o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie. Powołana w przyszłości komisja sprawdzi każdą decyzję reprywatyzacyjną.
Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić. Skarga o wznowienie postępowania musi składać się z określonych elementów.
Są sytuacje, w których Twój pozew lub wniosek powinien być sporządzony na urzędowym formularzu, który możesz pobrać z sądu.
Niestawiennictwo na rozprawie nie stanowi przeszkody do prowadzenia postępowania. Niekiedy jednak sąd może uznać obecność za konieczną
Sprzeciw i zarzuty składa się do sądu, który wydał orzeczenie, bez powoływania się na sąd wyższej instancji. Apelację składa się do sądu wyższej instancji, lecz za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok.
Pozew to pismo rozpoczynające postępowanie cywilne procesowe. Skierowanie sprawy do sądu powinno być jednak ostatecznością. Najlepiej najpierw zaproponować pozwanemu dobrowolne spełnienie żądania.
Sądami administracyjnymi są sądy, których zadaniem jest sprawowanie kontroli nad działalnością administracji publicznej. Z punktu widzenia strony najważniejsze znaczenie ma orzekanie przez te sądy w wyniku wniesienia skargi.
Prokuraturę tworzą: Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy, w tym prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.
Sądy to niezawisłe organy państwowe, których zadaniem jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.
Zeznania składane przez stronę postępowania nie podlegają odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Przynajmniej do pewnego momentu.
Każda strona postępowania ma pełne prawo do zapoznania się z aktami swojej sprawy. Również sąd w odniesieniu do uczestników posiada określone obowiązki.
Każdy obywatel, występując przed sądem, prokuratorem lub innym organem związanym z wymiarem sprawiedliwości, ma określone prawa i obowiązki.
Nie we wszystkich sprawach postępowanie pojednawcze będzie możliwe. Jest to jednak możliwe zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych.
W postępowaniu cywilnym można posiadać pełnomocnika. Co do zasady każdy może przed sądem występować samodzielnie, z wyjątkiem określonych postępowań.
Jeżeli orzeczenie sądu jest niezgodne z prawem, poszkodowany może domagać się odszkodowania. Niezbędne będzie jednak udowodnienie poniesionej szkody.

REKLAMA