Kategorie
Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Pracuje w Kancelarii Patentowej „LECH”


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aktualnie odbywa aplikację na rzecznika patentowego przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych w Warszawie.


Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie autorskim. Dzięki pracy w kancelarii patentowej ma styczność z aktualnymi problemami przedsiębiorców.


Szczególnym zainteresowaniem darzy zagadnienia związane ze znakami towarowymi oraz wzorami przemysłowymi. Problemy z tych wąskich dziedzin prawa opisuje na swoich blogach:

a) www.znakitowarowe-blog.pl

b) www.wzoryprzemyslowe-blog.pl

Wiele marek obecnych na rynku, opatrzonych jest pewnymi symbolami. Najczęściej jest to R wpisane w okrąg bądź drukowane litery TM i SM. Przy okazji publikacji periodyków dostrzec można z kolei jeszcze inne oznaczenie – literę C w kółku. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie co te symbole tak naprawdę oznaczają. W tym zakresie pokutuje bowiem wiele błędnych interpretacji.