reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Eksperci > Krzysztof Jan Majczyk

Krzysztof Jan Majczyk

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Nazywam się Krzysztof Jan Majczyk. Jestem z wykształcenia finansistą, księgowym i prawnikiem, absolwentem studiów ekonomicznych (finanse i bankowość) oraz podyplomowych studiów z zakresu finansów i rachunkowości (UEK w Krakowie) a także prawniczych studiów magisterskich oraz doktoranckich na WPiA UJ w Krakowie.

Jeszcze studiując, w 1993 r. rozpocząłem publikacje podatkowe w Tygodniku "Solidarność Małopolska". Jestem autorem kilkudziesięciu praktycznych komentarzy ekonomicznych, prawniczych, podatkowych i rachunkowych dla takich wydawnictw, jak WoltersKluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego – obecnie Lex), oraz kilkuset porad dla biuletynów publikowanych przez Wiedzę i Praktykę, Gazetę Prawną, Taxnet, Nettax itp.

W 2013 r. opublikowałem Komentarz procesowy w C.H. Beck pt. „Sporządzanie skargi i skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym z uwzględnieniem spraw podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazusy”. Komentarz w znacznej mierze zawiera kazusy procesowe. Kazusy zostały ułożone zgodnie z systematyką czynności cywilnoprawnych, zawartą w podręczniku St. Grzybowskiego "Prawo cywilne- Zarys części ogólnej"; Wzory pism procesowych i kazusy.

Interesuję się od lat filozofią prawa. Pojmuję prawo w pełni, jako nieustanne relacje między sprawiedliwością (łac. ius) a ustrojem politycznym (łac. Lex), a stosunki prawne po Arystotelesowsku jako nieustanną dialektykę interesów prawnych stron, obiektywnych choć niewspółmiernych wartości, wyrażających je niepisanych zasad prawnych oraz pozytywistycznych pisanych reguł prawnych.

Ze względu na wyrażany przeze mnie chrześcijańsko - Arystotelesowski, klasyczny światopogląd filozoficzny co do prawdy, własności, wolności i sprawiedliwości, w otwartej w 2013 r. rozprawie doktorskiej poświęconej postulatowi pozytywizacji paremii in dubio pro tributario jako wartościującej dowody podatkowe sprawiedliwościowej reguły polskiego podatkowego postępowania dowodowego, oczywiście deklarując się za interesami podatników, mimo długoletniej praktyki doradcy podatkowego, corocznych nagród od Dziekana WP i A UJ w Krakowie na Niestacjonarnych Studiach Doktoranckich, zgody Wydziału na otwarcie pracy doktorskiej, nie posiadam promotora swojej pracy. Z w/w powodów wciąż nie mogę znaleźć promotora, który umiłowałby bardziej prawdę ponad synekury uczelniane czy urzędnicze.

Już prawie od 25 lat, przede wszystkim w swojej praktyce zawodowej, publicystyce, od niedawna także w pracy naukowej bronię przyrodzonych, obiektywnie istniejących, niezbywalnych, a zarazem ostatecznie niewspółmiernych wartości przedsiębiorców polskich takie jak życie, wolność i własność prywatna, wyrażanych poprzez interesy gospodarcze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o kapitale polskim przed interesami monopoli zagranicznych, po stronie których stają również polskie władze publiczne, głównie polskie władze gospodarcze, w szczególności polskie ustawodawcze władze podatkowe, organy podatkowe i spolegliwe wobec nich tzw. sądy administracyjne.

Od otwarcia w 1995 r. indywidualnej praktyki pod nazwą „Doradztwo Podatkowe Krzysztof Jan Majczyk" w Krakowie, Nr wpisu: 02880, świadczę usługi księgowe, podatkowe i prawne dla krajowych i zagranicznych spółek prawa handlowego. Od tamtej pory, poprzez obsługę księgową, podatkową, sądową, publicystyczną i naukową podejmuję bronię życia, własności prywatnej i wolności czyli przyrodzonych każdemu, obiektywnie istniejących, niezbywalnych, a zarazem ostatecznie niewspółmiernych wartości ludzi indywidualnych, zwłaszcza mikro, małych i średnich przedsiębiorstw o kapitale polskim przed jawnym i ustawowym bezprawiem stanowienia, stosowania i interpretacji prawa przez funkcjonariuszy polskich instytucji publicznych.

Zgodnie z panującym nadal bezprawnym, bo komunistycznym ustrojem Państwa Polskiego, w merytorycznych sporach podatkowych administracja skarbowa wydaje zaocznie, jednoosobowo, a zatem kapturowo, merytoryczne orzeczenia podatkowe, do czego w państwie prawnym powinny być powołane sądy podatkowe. zamiast czyni. Zgodnie z panującym nadal bezprawnym komunistycznym ustrojem podatkowym, administracja skarbowa występuje w postępowaniu podatkowym równocześnie w dwóch rolach – strony czyli budżetu państwa oraz w roli organu podatkowego czyli organu państwowego rozstrzygającego merytorycznie spory podatkowe z podatnikami.

Mimo istnienia w/w rażącego bezprawia, przez długie lata stawałem przed polskimi tzw. sądami administracyjnymi po stronie słabszych, w nierównej walce procesowej, możliwej jedynie w sporach przeciwko formalnej prawomocności orzeczeń polskiej administracji skarbowej. Mimo uzyskiwania korzystnych wyroków takich tzw. Sądów, wiedziałem, że takie "wyroki" są zawsze możliwe ustrojowo do podważenia w nieskończoność przez te same organy podatkowe – administrację podatkową decyzjami podatkowymi możliwymi do wydania o tej samej niekorzystnej dla podatnika treści. Dlatego w 2014 roku, w formie długo narastającego protestu przeciwko nieustającej i narastającej represji funkcjonariuszy państwowych wobec przedsiębiorców oraz ich doradców podatkowych, zawiesiłem ostatecznie w/w praktykę doradcy podatkowego oraz zastępcy procesowego w Polsce, podejmując rolę ekonomisty, która jest drugą z pasjonujących mnie ról zawodowych.

W 2013 roku, w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców polskich, masowo emigrujących zarobkowo za granicę, głównie na Wyspy Brytyjskie, otworzyłem dwa nowe przedsiębiorstwa usług biznesowych. Od 2013 r. prowadzę ekonomiczną spółkę ekspercką prawa brytyjskiego „Polish Consulting Ltd” w Londynie (UK) dla przedsiębiorców polskich, którzy zawiązali przedsiębiorstwa na Wyspach oraz ekonomiczną spółkę ekspercką prawa polskiego „Polish Consulting 1” Spółkę z o.o. w Krakowie (PL) dla przedsiębiorców polskich, którzy prowadzą interesy zarówno w Polsce jak i na Wyspach.

Pod w/w marką „Polish Consulting” sporządzam ekonomiczne analizy porównawcze biznesów moich klientów w obu państwach, wykorzystując długoletnie i różnorodne doświadczenie zawodowe, określam statusy podatkowe i ubezpieczeniowe inwestorów, ich przedsiębiorstw, konstruuję i wdrażam strategie biznesowe, złożone z dwóch i większej ilości przedsiębiorstw w dwóch i większej ilości systemów prawnych, podatkowych i finansowych, rejestruję polskie (spółki z o.o.) i brytyjskie spółki kapitałowe (Ltd), sporządzam nazwane i nienazwane, proste i złożone umowy kooperacyjne, umowy gospodarcze oraz projekty inwestycyjne.

Polish Consulting Ltd w Londynie realizuje na rzecz polskich przedsiębiorców zagranicznych strategie sporządzone uprzednio przez Fundację oraz tworzy szczegółowe ekspertyzy i strategie, z uwzględnieniem zarówno unijnego jak i lokalnego, głównie brytyjskiego prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeniowego.

Polish Consulting 1 Spółka z o.o. w Krakowie realizuje na rzecz polskich przedsiębiorców krajowych strategie sporządzone uprzednio przez Fundację oraz tworzy szczegółowe ekspertyzy i strategie, z uwzględnieniem zarówno unijnego jak i lokalnego, głównie polskiego prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeniowego.

Wzrastająca wobec krajowych przedsiębiorców polskich jak i przedsiębiorców polskich na emigracji wrogość unijnych organów wykonawczych, mocarstw europejskich oraz własnego państwa skłoniła Fundację "Arystoteles" do nawiązania współpracy z przedsiębiorcami polskimi oraz prawnikami polskimi prowadzącymi interesy, jak podaje miesięcznik "Forbes" w najbardziej przyjaznym podatkowo dla przedsiębiorców unijnym państwie europejskim w 2018 r. czyli na Malcie. Pierwszym efektem współpracy jest wspólna strona internetowa Fundacji "Arystoteles", Ready4malta oraz Aleksandry Olszańskiej pod nazwą: www.spolka-na-malcie.pl, na której Fundacja "Arystoteles" prowadzi edukację obywatelską, dokonuje ekonomicznych analiz opłacalności inwestycji zagranicznych, udziela informacji prawnej oraz kojarzy inwestorów polskich z inwestorami z basenu Morza Śródziemnego.

Kontakt:

Doradztwo Podatkowe

Krzysztof Jan Majczyk

ul. Wadowicka 12/430

30-415 Kraków

Nr wpisu na liście doradców podatkowych: 02880

tel: 662-268-917

email: krzysztof.majczyk@gmail.com

www.kjm.kancelariamg.pl

* * * * *

Fundacja "Arystoteles" pomoc prawna przedsiębiorcom polskim

W 2017 r. powołałem do życia Fundację „Arystoteles” w Krakowie dla przypominania i upowszechniania największych osiągnięć myśli światowej, jakimi były antyczna grecka filozofia dialektyczna Arystotelesa, ucznia Sokratesa i Platona, zasady antycznego prawa rzymskiego oraz wartości etyczne antycznej kultury chrześcijańskiej. Za najlepsze tradycje europejskie uważam wiarę rzymsko - katolicką, dzięki której, w oparciu o klasyczną filozofię grecką i jej europejskich, prawowitych kontynuatorów, powstała unikalna w dziejach ludzkości koncepcja personalizmu, czyli przyrodzonej, niezbywalnej godności człowieka oraz antyczne prawo rzymskie, oparte o święte prawo własności. Wartościami Fundacji "Arystoteles" jest prawda, która ma służyć ludziom indywidualnym, małżeństwu, rodzinie i Ojczyźnie, własność oraz wolność.

W imieniu Fundacji uczestniczę w konferencjach filozoficzno prawnych, włączając się z dialektycznym dorobkiem Arystotelesa i jego prawowitych kontynuatorów, we współczesną dyskusję filozoficzną. W imieniu Fundacji w 11.2017 r. wygłosiłem referat na międzynarodowej konferencji filozoficznoprawnej w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wskazując na korzystanie przez Leona Petrażyckiego z dialektycznego dorobku Arystotelesa w tworzonej przez niego prawniczej metodologii badawczej (Falsification of the Theory of Legal Rules and Legal Standards of Ronald Dworkin Using the Methodological Foundations of the Theory of Law and Morality of Leon Petrażycki; źródło: http://studiahumana.com/wyd,27.html).

W imieniu Fundacji w dniach 07-05.12.2017 r. wygłosiłem referat na międzynarodowej konferencji filozoficznoprawnej na KUL w Lublinie, w którym ujawniłem ontologiczne i aksjologiczne ułomności Petrażycjańskiej koncepcji człowieka zawarte w jego emotywistycznej teorii prawnej, wykorzystując do tego zarówno współczesną, ateistyczną Berlinowską teorię pluralizmu etycznego, a przede wszystkim Augustiański personalizm chrześcijański (Pluralizm prawniczy Leona Petrażyckiego a pluralizm etyczny Isaiaha Berlina. Ontologia, metodologia, praktyka prawnicza; referat ma się ukazać w Zeszytach Naukowych KUL w Lublinie w kwietniu 2019 r.).

Dziełem Fundacji jest Poradnia prawna „Arystoteles”, poprzez którą wspieramy interesy rdzennie polskich przedsiębiorców w walce z rażącymi przejawami dyskryminacji gospodarczej, prawnej, kulturowej i obyczajowej, z jakimi spotykają się od współczesnego Państwa Polskiego oraz od krajowych jak i międzynarodowych, ponadnarodowych i pozanarodowych jawnych i niejawnych struktur organizacyjno-prawnych.

Poradnia prawna "Arystoteles" wspiera przedsiębiorców polskich zarówno ekspertyzami ekonomicznymi zawierającymi szczegółowe analizy porównawcze przedsiębiorców polskich jako polskich rezydentów podatkowych nie tylko w polskim ale i w brytyjskim oraz w maltańkim systemie prawnym i podatkowym, zachęcając przedsiębiorców polskich praktyczną wiedzą prawniczą i podatkową oraz ujawniając jasno i czytelnie procedury pozyskiwania zagranicznych korporacyjnych rezydencji podatkowych do inwestycji zagranicznych.

Poradnia prawna "Arystoteles" oferuje potrzebującym kompleksową pomoc, która nie tylko jakościowo wykracza poza tradycyjnie rozumiane doradztwo prawne, gdyż jest analizą ekonomiczną, to w razie potrzeby, przejmuje na siebie ciężar zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie.

Poradnia prawna "Arystoteles" wspiera potrzebujących pomocy specjalistycznymi analizami ekonomicznymi, wyposażając beneficjentów w kompletne, finansowo – prawniczo - podatkowe strategie realizacji wybranych modeli biznesowych. Zgodnie z naukowymi inspiracjami czerpanymi od genialnego filozofa, prawnika a zarazem ekonomisty czyli od Arystotelesa, rekonstruuje wiele modeli biznesowych indywidualnie poświęcanych beneficjentowi, dokonuje różnorodnych, prawnych, administracyjnych i podatkowych charakterystyk modeli by poddawać je wycenie i porównawczemu rachunkowi ekonomicznemu.

Poradnia prawna "Arystoteles" świadcząc pomoc przedsiębiorcom polskim, nakłania ich do ochrony własności i wolności w Polsce, do powrotów do Polski, zachęca do przedsiębiorczości, kreatywności, stawiając im do rozważenia ochronę istotnych wartości materialnych, za które uważa przychód, dochód i majątek, przy czym za najważniejszy z nich uważa majątek należycie zabezpieczony, gdyż dochód można czerpać z czegokolwiek, natomiast przychód bez swobody lokowania dochodu, a zwłaszcza bez możliwości zabezpieczenia majątku nie ma żadnej wartości. Fundacja za istotę przychodu uważa swobodę jego rozwijania, co do skali oraz co do rozwoju strukturalnego, za istotę dochodu uważa swobodę jego lokowania w czasie i przestrzeni, a za istotę majątku uważa stopień jego zabezpieczenia przed agresywnymi państwowymi i międzynarodowymi instrumentami prawnymi.

Stosownie do aktualnej kultury gospodarczej i prawnej, modele biznesowe wykorzystują zarówno krajowe jak i zagraniczne formy prawno- organizacyjne oraz finansowe, często mieszane, krajowo zagraniczne struktury prawno -organizacyjno finansowe do należytego zorganizowania konkretnego biznesu, zagrożonego w swoim przychodzie, dochodach czy majątku prywatnym. Poradnia prawna "Arystoteles" nakłania przedsiębiorców do otwierania i rozwijania stowarzyszeń i fundacji, krajowych i zagranicznych, nie tylko dla ochrony majątku rodzinnego, czy realizacji swoich życiowych pasji, ale także uwalniania i rozwijania dzieł miłosierdzia, oświaty, nauki, filozofii, wiary - własnych i innych ludzi.

Poradnia prawna "Arystoteles" zwalcza zarówno naruszenia prawa administracji państwowej i samorządowej jak i agresję państwowych i prywatnych monopoli; chętnie i skutecznie zwalcza wywłaszczanie właścicieli prywatnych przez monopole energetyczne, gazowe, wodne itp.

Poradnia prawna "Arystoteles" jest fundacją prywatną, niedawno powstałą, na dorobku, w związku z czym obecnie świadczy pomoc, uwalniając przede wszystkim kapitał intelektualny założyciela i woluntariuszy, kierując następnie potrzebujących do profesjonalnych przedsiębiorstw.

Fundacja "Arystoteles" wespół z eksperckimi przedsiębiorstwami usług ekonomicznych Polish Consulting Ltd w Londynie dla polskich przedsiębiorstw zagranicznych oraz Polish Consulting 1 Spółka z o.o. dla polskich przedsiębiorstw krajowych, świadczy małym i średnim przedsiębiorcom polskim kompleksową, pomoc ekonomiczno - prawniczą, której nie są w stanie świadczyć tradycyjne komercyjne kancelarie prawne. Fundacja "Arystoteles", prowadząca nieodpłatną poradnię prawną i ekonomiczną, we współpracy z profesjonalnymi, komercyjnymi przedsiębiorstwami usług ekonomicznych z grupy Polish Consulting oferuje pomoc w takiej formie i w takim rozmiarze, które nie mają odpowiednika na komercyjnym rynku pomocy ekonomicznej i prawnej dla małych i średnich przedsiębiorstw polskich.

W odpowiedzi na bieżące żywotne problemy przedsiębiorców polskich, Poradnia prawna "Arystoteles" tworzy ekspertyzy ekonomiczne oraz strategie wykonawcze, wraz z określaniem wzorcowych cenników i wzorcowych harmonogramów realizacji w/w strategii, na podstawie odrębnych umów, do odpłatnej realizacji przez wskazane eksperckie przedsiębiorstwa usług ekonomicznych z grupy Polish Consulting, tj. przez Polish Consulting Ltd w Londynie dla polskich przedsiębiorstw zagranicznych oraz przez Polish Consulting 1 Spółkę z o.o. dla polskich przedsiębiorostw krajowych.

W przeciwieństwie do Poradni nieodpłatnych egzystujących na garnuszku budżetowym, po nieodpłatną pomoc ekonomiczną do Poradni Fundacji "Arystoteles", może zwrócić się każdy potrzebujący. Wykonawstwem Strategii Fundacji, tworzonych we współpracy z beneficjentem, może zająć się, w kraju lub za granicą, jedno z profesjonalnych przedsiębiorstw eksperckich z grupy Polish Consulting. Różnorodne modele biznesowe, zawierające fachowe strukturalne rozwiązania organizacyjne, prawne, finansowe, podatkowe, poddawane są porównawczemu rachunkowi ekonomicznemu, z nich wybierana jest Strategia, wyposażana w Cennik i w Harmonogram rzeczowy, następnie kierowana do odrębnych negocjacji z profesjonalnymi przedsiębiorstwami usług ekonomicznych z grupy Polish Consulting. Małe i średnie przedsiębiorstwa polskie, coraz częściej prowadzące interesy zagraniczne, otrzymują pomoc od Fundacji oraz obsługę od Polish Consulting, której trudno znaleźć na rynku.

Fundacja przeznacza przychody z darowizn otrzymanych od przedsiębiorców wdzięcznych za w/w ekspertyzy i strategie na Fundusz Stypendialny dla Zdolnej lecz Biednej Młodzieży Wiejskiej i Małomiasteczkowej.

Kontakt:

Fundacja "Arystoteles"

Krzysztof Jan Majczyk - Fundator

ul. Wadowicka 12/432

30-415 Kraków

tel: 662-268-917

email: krzysztof.majczyk@gmail.com

www.kjm.kancelariamg.pl

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama