Kategorie

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Dołącz do grona ekspertów
Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Udzielamy konsultacji i porad prawnych. Zajmujemy się sporządzeniem opinii prawnych oraz opiniowaniem i sporządzaniem umów (w tym w szczególności umów o dzieło, zlecenia czy umów o roboty budowlane. Przygotowujemy pisma urzędowe oraz pisma procesowe w tym również będące podstawą do zaskarżenia niekorzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia (apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne). Negocjujemy dla naszych Klientów warunki współpracy oraz reprezentujemy naszych Klientów zarówno przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami jak również przed sądami administracyjnymi, powszechnymi wszystkich instancji (w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Oferujemy usługi z zakresu prawa gospodarczego i prawa spółek (m.in. tworzenie i rejestracja spółek, negocjowanie umów gospodarczych i porozumień biznesowych). Zapewniamy współpracę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (m.in. informacje o warunkach zatrudnienia, odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowanie za mobing). Rozwiązujemy również problemy dotyczące prawa rodzinnego (w szczególności jeżeli chodzi o tematykę rozwodu, separacji lub alimentacji członka rodziny). Naszych Klientów wspieramy również w zakresie zagadnień dotyczących prawa lokalowego i nieruchomości (np. eksmisja, obsługa wspólnot mieszkaniowych). Bez pomocy nie pozostawimy również osób zgłaszających się w sprawach dotyczących prawa spadkowego (postępowanie o dział spadku, wyjaśnienie kwestii związanych z dziedziczeniem ustawowym bądź testamentowym) i konsumenckiego (m.in. odszkodowanie za zmarnowany urlop, postępowanie reklamacyjne niesprawnego produktu). Każdemu naszemu Klientowi możemy także pomóc rozwiązać problem z szeroko rozumianego prawa cywilnego (np. windykacja należności, interpretacja zawieranych umów i ich sporządzanie). W sytuacji zaistnienia sporu przed sądem, współpracujący z nami radcowie prawni zapewnią naszym Klientom odpowiednie zastępstwo procesowe.

Nasza firma działa w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Pomoc prawną świadczą prawnicy niezrzeszeni w samorządach radców prawnych ani adwokatów oraz radcowie prawni, którzy w różnym zakresie współpracują z Kancelarią. Obsługujemy podmioty znajdujące się przede wszystkim w niedalekiej okolicy, czyli na terenie dzielnic miasta Warszawa takich jak Targówek, Białołęka, Bielany czy Bródno. Nie mniej jednak wielokrotnie zdarza nam się gościć Klientów z innych dzielnic Warszawy takich jak Wola, Bemowo, Tarchomin, Wilanów, Mokotów lub Ursynów. Mile witani są u nas zawsze Klienci miejscowości Marki, Ząbki oraz Zielonka i Rembertów. Do każdego zlecenia podchodzimy, rzetelnie, profesjonalnie oraz z pełnym zaangażowaniem. Nasza Kancelaria Prawna świadczy obsługę prawną szybko przy zachowaniu konkurencyjnych cen. Zapraszamy do współpracy.

kliman-rola.pl

radcaprawnybialoleka.pl

Coraz częściej w sferze sporu prawnego pojawiają się sprawy skłóconych ze sobą byłych narzeczonych lub partnerów. Zazwyczaj jedna ze stron, po zakończeniu związku wysuwa w stosunku do drugiej roszczenia dotyczące m.in. zwrotu poczynionych nakładów. Oczywiście w zależności od zachowania drugiej strony i ewentualnej możliwości polubownego zakończenia sporu, większość spraw nie trafia na wokandę. Część z nich jednak, prowadzona również „dla zasady”, przeradza się w merytoryczny w pełni spór. Od strony prawnej można uznać takie sprawy za interesujące. Przyznać przy tym jednak dodatkowo należy, że w każdym takim sporze trudno o jednoznaczny jego wynik.
Osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych może w pewnych sytuacjach domagać się zmiany wysokości ustalonych pierwotnie alimentów. Do takiego jednak postępowania należy się odpowiednio przygotować.
Naruszający prawa pracownika pracodawca wie, że ten może dochodzić swoich praw przed sądem. Podwładny może liczyć w tym zakresie na pomoc inspektora pracy.
Zawarcie umowy o pracę w ustnej formie nie prowadzi do uznania, iż umowa takowa nie została zawarta. Umowa o pracę może być skutecznie zawarta ustnie lub nawet w sposób dorozumiany.
Mimo uwzględnienia powództwa pracownika w zakresie przywrócenia go do pracy powrót podwładnego na wcześniej zajmowane stanowisko nie musi być jednoznaczny. Pracownik zobowiązany jest bowiem dopełnić formalności, bez których wyrok nie będzie mógł zostać zrealizowany.
Pracownik będący ofiarą mobbingu nie jest pozbawiony szans na obronę. Udowodnienie przed sądem nękania w miejscu pracy może zakończyć się wypłatą odszkodowania.