Kategorie

Rafał Mikołajewski

Dołącz do grona ekspertów
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Rafał Mikołajewski jest prawnikiem, doradcą podatkowym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie oraz studia podyplomowe w Szkole Prawa Rosyjskiego na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, karnym gospodarczym, podatkowym, karnym skarbowym.

Reprezentuje: M&R Consultants sp. z o.o. Analizy Prawne i Ekonomiczne, ul. Szeroka 5/6, 88-100 Inowrocław, która świadczy usługi prawne głównie na rzecz podmiotów gospodarczych.


Dane kontaktowe:

e-mail: mrckancelaria@gmail.com

tel. 791 04 04 04

Ordynacja podatkowa przewiduje, że za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.
Krąg osób, które mogą ponosić odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu zajmowania się sprawami gospodarczymi na podstawie Kodeksu karnego skarbowego, może obejmować szeroką grupę. W szczególności będą to osoby zajmujące się sprawami finansowymi innych podmiotów z mocy przepisów prawa, decyzji właściwego organu lub faktycznego wykonywania takich czynności.
Podmioty gospodarcze zawsze będą podejmowały działania zmierzające do minimalizacji obciążeń podatkowych. Jest to zjawisko występujące nie tylko w polskim systemie podatkowym. Ocenie, czy podejmowane działania w obszarze gospodarki wolnorynkowej są zgodne z regulacjami prawa podatkowego, służyć ma stosowanie przez organy administracji podatkowej klauzuli unikania opodatkowania.
Organy skarbowe często w swojej praktyce próbują w ramach czynności sprawdzające zebrać materiał dowodowy wykraczające poza regułę określoną dla tego postępowania.
Wywiad skarbowy jest jednym a narządzi kontroli skarbowej, wykorzystywanym przez urzędy skarbowe do sprawdzania podatnika. Głównym zadaniem wywiadu skarbowego jest uzyskanie oraz wykorzystywanie informacji o dochodach, obrotach, prawach majątkowych podmiotów podlegających kontroli skarbowej lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie o popełnieniu przestępstwa skarbowego. W związku z czym uprawniony jest także do przetwarzania oraz wykorzystywania pozyskanych w toku swoich działań informacji. Na czym dokładnie polegają działania w ramach wywiadu skarbowego?
Zastanawiając się nad kwestią tajemnicy zawodowej, należy zwrócić uwagę na fakt, że jest to pojęcie wieloznaczne. Każdą informację znaną tylko wtajemniczonym i nie udostępnianą osobom trzecim uważamy za informację poufną. Z taką sytuacją mamy do czynienia w trakcie wykonywania czynności przez doradcę podatkowego, który często pozyskuje różnego rodzaju wiedzę od podmiotu na rzecz, którego świadczy swoje usługi.