Kategorie

Aleksandra Tabędzka

Dołącz do grona ekspertów
Aleksandra Tabędzka

Adwokat

Aleksandra Tabędzka - adwokat, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Poznaniu, pod wspólnym szyldem z adwokat Anną Zagierską i adwokatem Łukaszem Wieszczeczyńskim - ADWOKACI TWZ.


Aleksandra Tabedzka prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych. W szczególności zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie refinansowania i renegocjowania zobowiązań wobec banków. Interesuje się również prawem rodzinnym.


Aleksandra Tabędzka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UAM. Ukończyła dwuletnie Studium Prawa Brytyjskiego i Europejskiego The University of Cambridge – Diploma in „An Introduction to the English and European Union Law” oraz studia podyplomowe z zakresu bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 2010-2012 odbyła aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.


Posługuje się językiem angielskim.


Kancelaria Adwokacka Aleksandra Tabędzka

Adwokaci - TWZ

ul. Iłłakowiczówny 4/4a, 60-789 Poznań,

www.tabedzka.pl

www.adwokaci-twz.pl

a.tabedzka@adwokaci-twz.pl

tel. 606 795735

Prawo upadłościowe i naprawcze w swoich regulacjach umożliwia osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej ogłoszenie upadłości konsumenckiej w razie niewypłacalności. W 2015 r. wejdzie w życie obszerna nowelizacja wprowadzająca uproszczenie w upadłości konsumenckiej. Do ważnych zmian należy m.in. skrócenie maksymalnego okresu spłaty zobowiązań konsumenta.