Kategorie

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Dołącz do grona ekspertów
Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Historia naszej działalności sięga dużo dalej niż rok 2004, w którym to zawiązana została Spółka BMGM. Przede wszystkim wskazać należy na długoletnie doświadczenie założycieli Spółki w dziedzinie usług doradczo-księgowych, a także zdobywane przez lata doświadczenie naszych współpracowników.

Z pasji i zaangażowania, jakie Bożena Macieja i Grażyna Macieja - założycielki Spółki - pokładały w swojej pracy zrodziła się idea powołania do życia biura rachunkowego.

Szybko jednak zauważyliśmy, iż samo prowadzenie rachunkowości to o wiele za mało. Różnorodne sytuacje w jakich znajdowali się nasi klienci, szerokie spektrum spraw i ciągła chęć dążenia do jak najlepszego (nie tylko naszego) rozwoju sprawiły, że bardzo szybko oferta biura rozszerzyła się o różnorodne formy wsparcia dla biznesu. Od poszukiwania nowych rynków zbytu, poprzez doradztwo ekonomiczne, na przekształceniach spółek i pozyskiwaniu nowego kapitału skończywszy.

Od 2004 roku wspieraliśmy naszych klientów w sprawach takich jak:

  1. zmiany formy organizacyjno prawnej;
  2. tworzenie i przekształcenia spółek kapitałowych;
  3. pozyskiwanie kredytów
  4. pozyskiwanie funduszy unijnych na rozwój działalności
  5. tworzenie fundacji i stowarzyszeń
  6. rozliczanie projektów finansowych ze środków unijnych
  7. wprowadzanie spółek na Giełdę Papierów Wartościowych
  8. prowadzenie rachunkowości w oparciu o międzynarodowe standardy.

Nasza działalność to ciągły rozwój. Z dnia na dzień rozwijamy siebie, aby móc zaoferować naszym klientom usługi na najwyższym poziomie.

Kontakt:

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

ul. Hutników 2b/2 59-220 Legnica

ul. Rapackiego 8 59-400 Jawor

www.bmgm.eu

bmgm@bmgm.eu

Dobra informacja dla przedsiębiorców i służb finansowo-księgowych. Z dniem 1 stycznia 2016 roku znikają przepisy regulujące obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów w przypadku niedochowania terminu płatności.
Bardzo często spotkać można się z umowami cywilnoprawnymi (umowa zlecenie, umowa o dzieło) zwieranymi pomiędzy osobą fizyczną (nieprowadzącą działalności gospodarczej), a przedsiębiorcą. Rzadziej spotykanym rozwiązaniem jest zawieranie takich umów zleceń pomiędzy dwiema osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Jak rozliczać takie umowy?
W dniu 4 listopada 2014 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które weszło w życie w dniu 1 stycznia 2015 roku. Rozporządzenie to w znacznym stopniu zmienia zasady stosowania zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych, którym wielu z Państwa podlega w bieżącym 2015 roku.
W ostatnich latach zaobserwować można na polskim rynku co raz dynamiczniejszy rozwój energetyki odnawialnej. Jednym z charakterystycznych elementów tego rynku są funkcjonujące od 1 października 2005 roku, świadectwa pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach, czyli tak zwane świadectwa pochodzenia energii lub zielone certyfikaty. Są one wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 9e Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne i stanowią podstawę otrzymania wynikających z nich praw majątkowych.