Kategorie
dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Witold Florczak ma 18-letnie doświadczenie w praktyce aktuarialnej, w tym 12-letnie w obszarze wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. Zajmował kierownicze stanowiska w zakładach ubezpieczeń oraz w firmach konsultingowych – był m.in. dyrektorem w KPMG odpowiedzialnym za usługi aktuarialne.

Obecnie prowadzi własną firmę doradztwa aktuarialnego – AKSJOM Doradztwo Aktuarialne (www.aksjom.pl) – specjalizującą się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze, jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy oraz brytyjskiego Instytutu Aktuariuszy. Autor publikacji w prasie branżowej, w tym również poświęconych wycenie rezerw na świadczenia pracownicze. Współautor projektu Krajowego Standardu Aktuarialnego dotyczącego wyceny zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych.


Kontakt:

dr Witold Florczak

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

ul. Kiedacza 32G

02-776 Warszawa

www.aksjom.pl

email: witold.florczak@aksjom.pl

Wycena rezerwy na świadczenia pracownicze to skomplikowany proces. W tym procesie, wszystkie składowe powinny być właściwe i w poprawny sposób powinny odzwierciedlać rzeczywistość. Kluczowe składowe tego procesu to: dane na temat pracowników jednostki, zasady wypłaty świadczeń pracowniczych, model aktuarialny wykorzystywany do wyceny rezerwy, założenia aktuarialne wykorzystywane do wyceny.
Dokonując wyceny rezerw na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR 19 „Świadczenia Pracownicze”, aktuariusz wyceniający rezerwy wycenia nie tylko wartość tych rezerw na dany dzień bilansowy, ale dokonuje także wyceny poszczególnych składowych, które objaśniają odbiorcom raportu z wyceny rezerw jak i dlaczego poszczególne założenia i dane wejściowe wpływają na zmianę wartości rezerw na świadczenia pracownicze pomiędzy danymi datami bilansowymi.