Kategorie

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Dołącz do grona ekspertów
Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund


Jesteśmy największą na świecie organizacją, której działalność w całości dedykowana jest dzieciom.

Pracujemy na 6 kontynentach, dbając o to, by prawa dzieci były powszechnie respektowane.

Codziennie walczymy z głodem i niedożywieniem, zapewniamy dostęp do czystej wody, organizujemy opiekę medyczną, dostarczamy lekarstwa oraz prowadzimy programy szczepień, dzięki czemu każde dziecko bez względu na miejsce zamieszkania, religię czy kolor skóry może prawidłowo się rozwijać i wykorzystać swój pełen potencjał. Dzieciom skrzywdzonym zapewniamy ochronę przed przemocą, handlem, wykorzystywaniem do pracy i wcielaniem do grup zbrojnych. Przekonujemy dorosłych, że dzieci powinny się bawić i uczyć, bo dzięki temu wyrosną na silnych i mądrych obywateli. Jesteśmy często pierwszą organizacją spieszącą z pomocą ofiarom klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych.

Razem z 12 milionami darczyńców, dużymi korporacjami, małymi firmami, Ambasadorami Dobrej Woli i aktywnymi wolontariuszami już od 65 lat dajemy dzieciom szansę na lepszą przyszłość.

www.unicef.pl