Kategorie

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Dołącz do grona ekspertów
Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Dr Roman Ziembiński jest prawnikiem specjalizującym się w restrukturyzacji przedsiębiorstw i ich finansowaniu.

W czasie jego wieloletniej praktyki, dr Ziembiński asystował i reprezentował przedsiębiorstwa w sporach gospodarczych oraz w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, doradzał różnym przedsiębiorstwom w kwestiach dotyczących wszystkich etapów działalności gospodarczej.

Dr Ziembiński posiada również doświadczenie w takich dziedzinach prawa jak: wierzytelności, dłużnicy, transakcje handlowe na rynku nieruchomości komercyjnych, kredyty dla przedsiębiorstw i korporacji. Posiada doświadczenie w prowadzeniu doradztwa strategicznego oraz mediacji w sporach biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami a Skarbem Państwa.

Doświadczenie dr Ziembińskiego pozwala wskazać jego klientom skuteczne rozwiązania w sytuacji kryzysu finansowego.

Jego celem jest znalezienie rozwiązań dla klientów, które pozwolą firmom unikać pułapek i problemów prawnych i ekonomicznych.

Dr Roman Ziembiński ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca doktorska została obroniona na Uniwersytecie Wrocławskim na temat niemieckiego prawa gospodarczego.

Międzynarodowe doświadczenie zdobywał dzięki współpracy z partnerami Prawnikami oraz Finansistami z Państw zachodnich (Lichtenstein, Niemcy, Austria) realizując transakcje transgraniczne związane z inwestycjami. Był koordynatorem wielu projektów gospodarczych, zwłaszcza na rynku nieruchomości i doradztwa gospodarczego. Do jego klientów należą firmy z Niemiec, Austrii, Francji i Wielkiej Brytanii.
Od 2010 prowadzi własną firmę prawniczą specjalizującą się w przeprowadzaniu restrukturyzacji, upadłości układowej oraz ochronie majątku dłużników. Od kilku lat dr Ziembiński świadczy usługi prawne we współpracy z najlepszymi prawnikami w kraju, specjalizującymi się w upadłościach przedsiębiorstw.

Biegle włada językiem niemieckim i angielskim.

dr n. prawnych Roman Ziembiński

tel. +48 502 428 066

rz@kancelaria-zip.pl

www.kancelaria-zip.pl

dr Ziembiński i Partnerzy Kancelaria Prawa Gospodarczego

Kancelaria posiada oddziały w miastach: Warszawa, Gdańsk, Poznań ,Wrocław, Katowice, Szczecin, Opole, Bydgoszcz i Zielona Góra

Kancelaria oferuje pomoc dla firm i spółek:

- z ryzykiem bankructwa w ciągu najbliższych miesięcy

- z dużymi zaległościamiw Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

- w trudnej sytuacji finansowej

- z niemożliwością prowadzenia działalności z powodu zajęcia kont bankowych
- obecne zobowiązania przekraczają wartość majątku
- z niedostosowaną do realiów formą prawną przedsiębiorstwa

W obecnym czasie, szczególnie zaś po wprowadzeniu upadłości konsumenckiej, zauważyć można pewne rozluźnienie uwagi związanej z ogłoszeniem upadłości lub restrukturyzacji przez zarząd spółki z o.o. Upadłość konsumencka stała się pewnym panaceum na kłopoty osobiste członków zarządu w razie kłopotów finansowych spółki.
Minęły pierwsze miesiące od dnia 1 stycznia 2016 roku, czyli od wejścia w życie nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Ustawa ta stać się ma przewrotem w podejściu do spraw niewypłacalności przedsiębiorców w rozumieniu stosunku do nich samych, ich zawinionych i niezawinionych błędów oraz dania szansy, jakiej jeszcze w dotychczasowej polskiej legislacji nie było. Jakie są pierwsze uwagi dotyczące nowego prawa restrukturyzacyjnego?
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako organizm gospodarczy, jest bardzo popularną formą prawną wśród przedsiębiorców, inwestorów i osób chcących pomnożyć swój majątek. Założenie spółki z o.o. jest stosunkowo łatwe, choć wiedza potrzebna do prawidłowego ułożenia stosunków wewnątrz spółki jest niemała. Niestety wiedza na temat zakończenia jej działalności w przyszłości nie jest już tak powszechna. Sytuacje warunkujące zakończenie bytu prawnego spółki z o.o. mogą być wielorakie i trudne do przewidzenia.
Obowiązująca od początku 2016 r. ustawa Prawo restrukturyzacyjne uchyliła m.in. upadłość z możliwością zawarcia układu, przepisy o postępowaniu naprawczym oraz wprowadziła nowe regulacje co do zbiegu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery postępowania restrukturyzacyjne: postępowanie o zatwierdzenie układu; przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe; postępowanie sanacyjne. Celem wymienionych postępowań restrukturyzacyjnych jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.
Zgodnie z racjonalnym przewidywaniem, rozpoczęcie egzekucji komorniczej i co zwykle bywa, zablokowanie kont firmowych, nie tylko utrudni dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, ale je wręcz uniemożliwi.
Zgodnie z Monitorem Sądowym i Gospodarczym liczba orzeczeń o upadłości firm we wrześniu tego roku wyniosła 45, co oznacza 30 procentowy spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca (64 orzeczenia o upadłości). We wrześniu ubiegłego roku orzeczeń o upadłości było 71, co oznacza, że ich liczba znacząco spada. Według Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) w roku 2015 upadnie około 207 firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej, natomiast 547 spółek prawa handlowego w drodze prawa upadłościowego i naprawczego zakończy swoją działalność.
Jedną z podstawowych zasad we wszystkich spółkach jest zakres bezpośredniej odpowiedzialności osób na co dzień zarządzających spółką. W każdej umowie spółki organy spółki muszą być wyraźnie określone. Osoby prowadzące sprawy spółki są jednocześnie odpowiedzialne za sprawy spółki, a w przypadku niewłaściwego zarządu, w tym upadłości spółki, jedynie one mogą zostać pociągnięte do osobistej odpowiedzialności.
W obecnie obowiązującym prawie upadłościowym i naprawczym oraz w prawie restrukturyzacyjnym, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku, pozycja dłużnika jest słaba. Założeniem ustawodawców winna być troska o zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika, co z resztą uwypuklone jest w obydwu aktach prawnych.