Kategorie
Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Ukończyłam Rachunkowość i Finanse na Uniwersytecie Łódzkim. W dniu 1 lipca 2015 r. zdałam pisemny egzamin na doradcę podatkowego. Obecnie przygotowuję się do egzaminu ustnego. Zakres tematyczny, który pozostaje w centrum mojego zainteresowania to prawo podatkowe, choć oczywiście prowadzenie biura rachunkowego wymaga ode mnie również znajomości innych dziedzin, jak prawo pracy czy prawo bilansowe.

Posiadam Świadectwo Kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jestem również od 2014 r. członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a nasza spółka jest sygnatariuszem kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości.

Adres biura rachunkowego: www.biurobeata.com.pl

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik, który w obowiązującym terminie rozpoczął ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas fiskalnych ma prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy. Może on odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł.