Kategorie

Monika Wolska-Bryńska

Dołącz do grona ekspertów
Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

W Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Monika Wolska-Bryńska odpowiedzialna jest za prowadzenie spraw klientów w ramach postępowań podatkowych oraz wtórnych do nich – postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych. W ramach swoich obowiązków reprezentuje również klientów w sporach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Występuje także w postępowaniach karno-skarbowych.

Z Kancelarią współpracuje od stycznia 2016 r., wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelarii komornika sądowego, kancelarii notarialnej, oraz pracując w jednych z największych łódzkich kancelarii radcowskich oraz adwokackich.

Zainteresowania Moniki Wolskiej-Bryńskiej skupiają się w szczególności wokół aspektów proceduralnychorazpraktycznych kontroli w podatku VAT i PIT, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów nieujawnionych. W kręgu jej zainteresowań pozostaje także egzekucja administracyjna. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów indywidualnych oraz instytucjonalnych, co znajduje odzwierciedlenie w wykorzystaniu tej wiedzy przy wspieraniu klientów podczas postępowań podatkowych czy postępowań karno-skarbowych.

Monika Wolska-Bryńska ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Następnie ukończyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi i uzyskała tytuł zawodowy radcy prawnego.

Włada językiem angielskim oraz językiem francuskim w stopniu podstawowym.

mbrynska@marianskigroup.pl

tel. 42 207 76 76

792051 985

Wiele wskazuje na to, że PKWiU z 2008 roku będzie obowiązywała jeszcze przez pewien czas. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 2017 roku (nr RD249) przewiduje, bowiem przedłużenie obowiązywania starej klasyfikacji do 31 grudnia 2018 roku. Takie rozwiązanie nie jest jeszcze przesądzone, gdyż sam projekt jest na wstępnym etapie prac legislacyjnych, a pojawiają się głosy że Ministerstwo Finansów myśli o odejściu od PKWiU na rzecz CN.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 15 maja 2017 r. opodatkowaniu PCC podlegają czynności prawne zmiany umowy spółki, polegające na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną. Konsekwencje tej uchwały, także w odniesieniu do przekształceń innego rodzaju spółek handlowych, omawia Monika Wolska-Bryńska, radca prawny z Mariański Group.
Rok 2017 przynosi ważne zmiany w zakresie przepisów dotyczących rejestracji podatników VAT.
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku pojawiły się nowe sankcje podatkowe. Dotyczą one, m.in., tzw. pustych faktur i nierzetelnego rozliczania podatku VAT.
Kiedy może zostać zawieszone postępowanie podatkowe? Jakie przyczyny mają na to wpływ? Niektóre przeszkody faktyczne lub prawne sprawiają, że prowadzenie postępowania podatkowego jest bezcelowe. Aby sprawa została rozpatrzona rzetelnie, najpierw trzeba przeszkody pokonać. Należy przy tym pamiętać o podstawowych zasadach postępowania, dotyczących m.in. informowania czy prowadzenia sprawy w sposób budzący zaufanie.
Czynności sprawdzające organów podatkowych dotyczące dochodów nieujawnionych pozwalają na zwalczanie problemu ukrywania i nieopodatkowywania dochodów przez osoby fizyczne. Narzędzie to umożliwia badanie stanu majątkowego podatnika bez wszczynania postępowania podatkowego. Czynności sprawdzające pozwalają również weryfikować dokumenty spółek, co ogranicza wyłudzenia VAT.
Zmiany w zakresie odpowiedzialności osób trzecich wprowadzone do Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r. miały na celu uproszczenie i zwiększenie efektywności systemu poboru podatków. Oczywiste jest, że jeżeli mamy więcej podmiotów odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe i łatwiej będzie można je pociągnąć do odpowiedzialności, to rośnie prawdopodobieństwo odzyskania zaległości podatkowych przez organy podatkowe.
Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2016 r., istnieje możliwość zaliczenia nadpłaty powstałej w podatku od nieruchomości na rzecz innych zobowiązań podatkowych. Może być ona zarachowana na poczet zobowiązań w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i od osób fizycznych (PIT), od towarów i usług (VAT), a także od czynności cywilnoprawnych (PCC).
Niewielu podatników zdaje sobie sprawę, jakie zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 r. w wyniku nowelizacji Ordynacji podatkowej. Aby je wyjaśnić, konieczne jest odwołanie się do działu VI Ordynacji, dotyczącego kontroli podatkowych.
Fiskus ma wiele różnych możliwości zdobycia informacji o dochodach i wydatkach podatnika. Organy podatkowe są uprawnione do weryfikacji wydatków i ich pokrycia w uzyskanych dochodach już w ramach czynności sprawdzających, które poprzedzają kontrolę lub postępowanie dotyczące opodatkowania dochodów nieujawnionych. Banki muszą poinformować fiskusa o transakcjach powyżej 15 tys. euro. Innymi źródłami informacji mogą być komornicy i notariusze, organy samorządowe, a nawet biura podróży, sprzedawcy jachtów czy koła łowieckie.
Warto znać nowe rozwiązania, które gwarantują organom skarbowym bardziej efektywny pobór podatku. Analizując znowelizowaną Ordynację podatkową w zakresie odpowiedzialności osób trzecich, należy odnieść się do regulacji dotyczących członków zarządu oraz likwidatorów.
Przeprowadzana obecnie reforma administracji podatkowej ma zwiększyć ściągalność podatków. Zmieni się struktura i działanie administracji podatkowej, natomiast urzędnicy będą się specjalizować w określonych branżach.
Moment powstania obowiązku podatkowego nie zawsze łatwo rozpoznać. Dotyczy to, np., usług budowanych i budowlano-montażowych. Na co zwrócić uwagę, aby prawidłowo rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego w branży budowlanej?