Kategorie
Piotr Trębicki

Radca prawny, partner CZUBLUN TRĘBICKI

Zamawiający nie powinien ograniczać możliwości wnoszenia protestów za pomocą faksów lub drogą elektroniczną.
Czy wykonawcy mają możliwość samodzielnego we własnym zakresie przedłużenia terminu związania ofertą?
Czy różnicowanie przez zamawiających wykonawców na tych, którzy mają wolne środki finansowe, i takich, którzy posiadają zdolność kredytową, jest zgodne z prawem zamówień publicznych?
Czy różnicowanie przez zamawiających wykonawców na tych, którzy mają wolne środki finansowe, i takich, którzy posiadają zdolność kredytową, jest zgodne z prawem zamówień publicznych?
Które zmiany w nowelizacji prawa zamówień publicznych są najważniejsze, a które największe?