Kategorie

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Dołącz do grona ekspertów
GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

W szczególności, zakres naszej specjalizacji obejmuje:

1) opodatkowanie wspólników oraz spółek prawa handlowego – zapraszamy na naszego bloga „Podatki w spółkach”

2) doradztwo podatkowe i prawne dla firm księgowych oraz dla dyrektorów finansowych przedsiębiorstw i spółek - zapraszamy na naszego bloga „Prawo dla księgowych”

3) ceny transferowe oraz kwestie związane z rozliczeniami transakcji dokonywanych w grupie – zapraszamy na bloga wspólnika kancelarii „O cenach transferowych”

4) kwestie związane z inwestycjami w spółki prawa handlowego, w tym sprzedaż udziałów/akcji w takich podmiotach, proces związany z obsługą wejścia inwestora do spółki oraz wyjścia – zapraszamy na bloga „Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”

Nasza Kancelaria to ponad 17 lat doświadczenia, setki spraw z zakresu prawa podatkowego oraz z zakresu prawa gospodarczego, kilkadziesiąt audytów prawnych, kilkadziesiąt spółek w obsłudze stałej i wiele wygranych spraw sądowych.

Wspólniczki kancelarii prowadzą wspólnie kancelarię prawną od 2008 roku, poprzednio w ramach kancelarii „Gach Hulist Mizińska Wawer” sp.p., a od 2017 roku w formie „Gach Mizińska” sp.j.

Jesteśmy kancelarią dedykowaną przedsiębiorcom, małym i średnim, i wszelkie problemy jakie ich dotyczą znajdują się w kręgu naszych zainteresowań. Zajmujemy się:

- doradztwem podatkowym dla przedsiębiorców (wykonujemy audyty podatkowe, reprezentujemy przedsiębiorców przed organami czy sądami),

- restrukturyzacjami przedsiębiorców (przekształcamy, łączymy, dzielimy spółki, zmieniamy formę prawną działalności dostosowując do aktualnego otoczenia biznesowego).

- umowami w obrocie gospodarczym bo dobrze napisana umowa to klucz do zwiększenia bezpieczeństwa prawnego.

- inwestycjami w spółki prawa handlowego (wykonujemy due dilligence, piszemy term sheet, umowy NDA, umowy inwestycyjne, SPA, umowy wspólników);

- audytami prawnymi i podatkowymi, zwłaszcza wynikające z planowanej transakcji zakupu lub inwestycją.

Zajmujemy się także stałą obsługą przedsiębiorców, w tym spółek.

Dane kontaktowe:
Nasza siedziba:

Rynek Dębnicki 6/1
30-019 Kraków
Telefon: +48 668 017 220
Mail: j.mizinska@gm-legal.pl
Formularz kontaktowy: http://gm-legal.pl/kontakt/
Strona www: http://gm-legal.pl/

Każdy startup wraz ze swoim rozwojem potrzebuje dofinansowania. Pojawia się więc wówczas potrzeba dokapitalizowania, a więc potrzeba znalezienia inwestora. Kiedy pojawi się inwestor konieczne staje się wynegocjowanie z nim umowy. Taka umowa nazywana jest umową inwestycyjną. Jakie są tajniki umowy inwestycyjnej – o tym poniżej.
Audyt prawny, zwany inaczej due dilligence lub legal due dilligence to proces zmierzający do sprawdzenia stanu prawnego podmiotu, w odniesieniu do którego planowana jest określona inwestycja. Audyt prawny dotyczy więc całego podmiotu (spółki, start-up’u) lub jego przedsiębiorstwa, aktywów, nieruchomości itp. Zwykle od jego wyników uzależnione jest to, czy dojdzie do inwestycji, czy też nie. Temat więc jest ważny i warto pamiętać o 5 podstawowych kwestiach, istotnych dla sprawnego i satysfakcjonującego przeprowadzenia takiego audytu.
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów wywołuje skutek między stronami tej umowy – tj. aktualnym oraz nowym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przepisy kodeksu spółek handlowych nakładają na strony takiej transakcji obowiązek powiadomienia spółki. Powstaje pytanie jaki skutek ma to powiadomienie i co jest wymagane dla skutecznego zbycia udziałów w spółce z o.o.? Temat ten może pozornie wydawać się teoretyczny, ale z pewnością może on mieć istotne znaczenie praktyczne.
Czy przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę jest skomplikowane? Czyli, co warto wiedzieć na temat procedury przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.
Od 1 stycznia 2017 roku zaczęły obowiązywać zmiany w Kodeksie spółek handlowych, wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Prześledźmy, jakie nowe regulacje wprowadził ustawodawca.
Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej może zadawać sobie pytanie, jakie cele i jakie korzyści mogą wynikać z decyzji o przekształceniu ich jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową? Jedno jest pewne – nie jest to rozwiązane absolutnie dla wszystkich przedsiębiorców. Z pewnością jednak znajdzie się wielu, którzy mogą przyznać, że stanowi ono odpowiedź na wiele męczących ich problemów.
Zagadnienie sprzedaży udziałów w spółce z o.o. interesuje z pewnością każdego wspólnika oraz członka zarządu takiej spółki. Ważne jest to, jak sprawnie i skutecznie przejść przez etap sprzedaży całego pakietu udziałów lub etap wejścia do spółki inwestora połączonego z częściową sprzedażą udziałów. Moment ten jest na tyle istotny, że warto przeprowadzić go w sposób gwarantujący bezpieczeństwo prawne wspólnikom, inwestorom oraz spółce i jej zarządowi.