Kategorie
Łukasz Pikus

Prawnik

Prawnik w Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych.

Specjalizuje się w prawie podatkowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych polskich kancelarii prawnych, w międzynarodowej firmie doradczej z tzw. Wielkiej Czwórki oraz w administracji skarbowej.

Brał udział w licznych projektach z zakresu planowania podatkowego, dotyczących m. in. efektywnych sposobów nabycia lub zbycia istotnych składników majątku (w tym nieruchomości, przedsiębiorstw czy spółek). Wielokrotnie zaangażowany był w projekty restrukturyzacyjne obejmujące połączenia czy podziały podmiotów gospodarczych.

Wspierał w bieżącej działalności m. in. przedsiębiorców z branży finansowej, nieruchomościowej czy usług dla biznesu (SSC/BPO).

Posiada doświadczenie w zakresie obsługi projektów obejmujących nabywanie wierzytelności (w tym transakcje sekurytyzacyjne), przygotowanie prospektu emisyjnego spółki giełdowej czy wprowadzanie na rynek oferty bonów i kart przedpłaconych.

Pracując w administracji skarbowej prowadził postępowania podatkowe dotyczące tzw. karuzeli VAT.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Kontakt: lukasz.pikus@lubasziwspolnicy.pl

Przypadkowym uczestnikom karuzeli podatkowej trudno jest przekonać organy administracji skarbowej, że są ofiarami, a nie świadomymi beneficjentami przestępczego procederu. Zdarza się nawet, że wysoki poziom ostrożności podatnika jest uznawany za okoliczność uprawdopodobniającą jego udziału w oszustwie. Niektóre z ostatnich orzeczeń sądowych pokazują jednak, że można skutecznie obronić się przed zarzutami fiskusa.