Kategorie
EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Spółka EXCO A2A Polska działa na polskim rynku od 1999 roku i posiada aktualnie 6 biur: w Warszawie, Krakowie, Radomiu, Gdańsku, Wrocławiu oraz Poznaniu. Zdobyliśmy przez ten czas doskonałą znajomość polskiego rynku.

Naszą ofertę kierujemy do małych i średnich przedsiębiorstw, jak również do większych grup, z różnych sektorów działalności (dystrybucja, import-eksport, produkcja, usługi itd.).

Grupa Exco w liczbach:

1 rozpoznawalna i znacząca marka

182 wspólników

209 biegłych rewidentów

2 364 pracowników

70 000 klientów

123 biura w 14 krajach (Francja i jej departamenty zamorskie, Portugalia, Polska, Afryka)

167 mln EUR obrotów

członek międzynarodowej sieci KRESTON INTERNATIONAL, obecnej w 100 krajach

Nasze usługi:

Audyt

Corporate Due Diligence

Audyt kontraktowy

Audyt organizacyjny

Inne prace biegłego rewidenta

Outsourcing rachunkowości

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nadzór księgowy – Ekspertyzy księgowe

Rachunkowość w siedzibie klienta

Zastępstwo personelu finansowo-księgowego

Wystawianie faktur

Wprowadzanie płatności do systemu bankowego klienta

Outsourcing kadr i płac, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Administracja płac

Administracja kadr

Kalkulacja wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej

Sporządzanie i audyt regulaminów pracy

Korekty ZUS

Zastępstwo pracowników płacowo-kadrowych

Pozyskiwanie pracowników

Konsulting

Audyt wewnętrzny

Konsolidacja

Controlling / Kontrola zarządzania

Raporty dla Zarządu

Biznes plany

Doradztwo w zakresie systemów informacyjnych

Restrukturyzacja

Poszukiwanie funduszy inwestycyjnych i inwestorów

Doradztwo podatkowe

Tax Compliance – Podatki – odbiór podatku VAT, reprezentacja podatkowa

Transgraniczne oddelegowanie pracowników

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych

Interpretacje podatkowe

Doradztwo w transakcjach kapitałowych

Corporate Due Diligence

Przejęcia firm / Sprzedaż Firmy

Doradztwo w zakresie tworzenia podmiotów za granicą

Spółka komandytowa

Szkolenia

Inne

Zakładanie firm

Domicyliacja

Wirtualny sekretariat

Tłumaczenia

Stworzyliśmy organizację, w której usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych może opierać się na doradztwie audytorów naszej usługi ekspertyz księgowych i prawników.

Ponadto, dzięki naszej sieci biur EXCO we Francji i KRESTON, możemy również towarzyszyć firmom działającym na rynkach zagranicznych i wprowadzać w życie złożone działania międzynarodowe.

Nasz ponad 120 osobowy zespół złożony z młodych, dynamicznych osób, komunikujących się w kilku językach, zapewni Państwu usługi wysokiej jakości.

Niejednokrotnie jest tak, że chcemy zbyć bądź nabyć całą spółkę. Powodem, dla którego chcemy zbyć spółkę może być chęć wycofania się z działalności gospodarczej. Powodem może być także chęć zbycia spółki, bo w określonych warunkach nie może się ona już rozwijać, ale inwestor, który spółkę nabędzie oraz dofinansuje, może zapewnić jej świetny rozwój.
Obecnie mamy do czynienia z sytuacją, w jakiej osoby zakładające swoją działalność gospodarczą, w różnych formach, zaczynają dochodzić do wieku emerytalnego i chciałyby się z tej działalności wycofać. Osoby te bowiem zaczynały działalność zazwyczaj około roku 1990, mając 30-40 lat i obecnie mają w związku z tym około lat 60. Jednak bardzo istotne jest, że zakończenie działalności bądź wycofanie się z niej nie może oznaczać utraty źródła utrzymywania się na starość, innymi słowami należy to zrobić w taki sposób, żeby zachować środki wystarczające na godną emeryturę.