Kategorie
Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Doskonale zorientowany na rynku maszyn rolniczych oraz dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Specjalizuje się w PROW 2014-2020 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) w ramach, którego na bieżąco monitoruje dostępność środków, ich wykorzystanie oraz harmonogramy poszczególnych programów. Wspiera rolników w pozyskiwaniu dotacji; od złożenia wniosku po realizację inwestycji. Zagadnienia, które są mu szczególnie bliskie to: sprzedaż maszyn rolniczych, rynek dostawców oraz produkty finansowe wspierające zakup sprzętu rolniczego.