Kategorie
Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Obszarem realizowanych projektów w placówkach medycznych są: rachunek kosztów, wycena procedur medycznych, planowanie finansowe i budżetowanie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach i w szpitalach. Jest twórcą Funkcjonalnego Rachunku Kosztów dla oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych i pracowni medycznych.

Projekty:

Funkcjonalny Rachunek Kosztów jako panel zarządzania / kokpit managerski,

Koszty leczenia szpitalnego udarów w Polsce w latach 2009-2016 z perspektywy płatnika,

Koszty leczenia szpitalnego choroby niedokrwiennej serca w latach 2009-2016 z perspektywy płatnika,

Koszty leczenia szpitalnego gruźlicy w latach 2009-2016 z perspektywy płatnika.

Adres email: analizy.biznesowe@gmail.com

Telefon: +48 501 506 051

Pojęcie rachunku kosztów w placówce medycznej nie ma swojej definicji. Najbliższym pojęciem jest standard rachunku kosztów określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku w sprawie zaleceń do standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz. U. 2015, poz. 1126), wydanym na podstawie Ustawy o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej Finansowanych ze Środków Publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1938; art. 31lc ustęp 6). Celem regulacji jest normalizacja sposobu identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach leczenia oraz określenie sposobu kalkulacji kosztu świadczenia opieki zdrowotnej.