Kategorie
Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Członek Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”. Wieloletni działacz społeczny zaangażowany w pomoc pracownikom, emerytom, rencistom oraz osobom najuboższym. Podejmował liczne działania mające na celu zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do publicznych żłobków i przedszkoli. Od lat walczący o ograniczenie patologii związanych z elastycznym rynkiem pracy, dążył do upowszechnienia zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Kontakt: mycka.samorzad@gmail.com

1 lipca 2020 r. ruszył program „Moja woda”. Można ubiegać się o 5 tys. zł. dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Jak informuje minister klimatu Michał Kurtyka „Moja Woda” to program, który pozwoli na sfinansowanie aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Dzięki tym inwestycjom zostanie zatrzymanych 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. Co oznacza, że ten milion metrów sześciennych wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych. Czy to dobre rozwiązanie? Skąd budżet na ten program?