Kategorie
Agnieszka Wnuk

ekspertka BCC ds. podatku dochodowego od osób prawnych i międzynarodowego prawa podatkowego

ekspertka BCC ds. podatku dochodowego od osób prawnych i międzynarodowego prawa podatkowego

Są wątpliwości czy zasady konstrukcji proponowanego w projekcie tzw. ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych nazywanego potocznie „estońskim CIT-em” pozwolą na osiągnięcie zamierzonego celu i będą one wystarczająco przejrzyste i atrakcyjne.