Kategorie
Agnieszka Kaliciak

Aplikant adwokacki

Od 2020 r. odbywa aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Zawodowo wspiera zespół e-Kancelarii w zagadnieniach dotyczących szeroko pojętego prawa cywilnego oraz prawa karnego.

Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu.

Prywatnie interesuje się sportem. Pasjonatka podróży.

Przedsiębiorcy (niektórzy) zostaną od 2021 roku objęci ochroną konsumencką. Już 1 stycznia 2021 roku w życie wejdą zmiany w prawie konsumenckim. Jedną z najważniejszych zmian będzie rozszerzenie ochrony konsumenckiej na przedsiębiorcę zawierającego umowę nienależącą do przedmiotu jego działalności gospodarczej. W obrocie gospodarczym obok konsumenta i przedsiębiorcy istniał zatem będzie trzeci podmiot, a mianowicie przedsiębiorca na prawach konsumenta. W określonych sytuacjach osoba taka będzie mogła być traktowana jako konsument, a tym samym zostanie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów. Którzy przedsiębiorcy zostaną objęci ochroną konsumencką?