Dz.U. z 2009 r. nr 222; poz. 1767 str. 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

strony: [1] 2 


Zobacz naszą bazę aktów prawnych: Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dzienniki Urzędowe, Dzienniki UE.

Strona jest częścią - INFOR.pl - portal prawno gospodarczy