Kategorie

Terminarz

3 paź 2018
1 sty 2019
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Złożenie i opłacenie ZUS DRA za wrzesień 2018 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2018-10-05
Dodaj do kalendarza
2018-10-05
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2018-10-08
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2018-10-08
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2018-10-08
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za III kwartały 2018 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2018-10-08
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za III kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2018-10-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za wrzesień 2018 r. składane …
2018-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za III kwartały 2018 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
2018-10-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za III kwartały 2018 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2018-10-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za wrzesień 2018 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2018-10-10
Dodaj do kalendarza