reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Wrzesień 2017

06 Wrzesień 2017 - 249 dzień roku,

do końca pozostało 116 dni

Imieniny : Beaty, Eugeniusza, Lindy

Następnego dnia : Marka, Melchiora, Reginy

Następny miesiąc

Październik 2017

Ważne terminy

14 kwietnia 2021 r.

 • Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. składane przez uczelnie publiczne, instytucja gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, jednostki organizacyjne tworzone przez PAN, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (spzoz), państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukaszewicz, banków oraz spółek prawa handlowego, samorządowe instytucje kultury UWAGA! W przypadku samorządowej instytucji kultury sprawozdanie jednostkowe może być sporządzane i przekazywane przez kierownika jednostki obsługującej samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, z wyłączeniem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, banków, spółek prawa handlowego wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za I kwartał 2021 r. składane przez zarządy JST

15 kwietnia 2021 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za I kwartał 2021 r. składane przez kierowników placówek
 • Wpłata do PPK za marzec 2021 r.
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, dysponentów środków budżetu państwa będący jednostkami budżetowymi mającymi siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za marzec 2021 r. przez pozostałych płatników
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Rozliczenie z tytułu pobranej opłaty recyklingowej za torby foliowe za I kwartał 2021 r.
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2021 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej Uwaga! Rada gminy może przesunąć ten termin z uwagi na epidemię wirusa COVID-19
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za marzec 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia

16 kwietnia 2021 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych

20 kwietnia 2021 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2021 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za marzec 2021 r.
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w marcu 2021 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w marcu 2021 r. lub w I kwartale 2021 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za marzec 2021 r. lub I kwartał 2021 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za marzec 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za marzec 2021 r. lub INF-1
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za marzec 2021 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13-16 oraz art. 30a ust. 1 updof

Zmiany w prawie

06.09.2017

07.09.2017

reklama
reklama
reklama