Kategorie

Terminarz

6 lis 2018
4 lut 2019
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

CIT-7 za miesiąc poprzedni
2018-11-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2018-11-07
Dodaj do kalendarza
2018-11-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2018-11-07
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-11-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za październik 2018 r. składane przez urzędy skarbowe
2018-11-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za październik 2018 r. składane …
2018-11-12
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2018-11-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za październik 2018 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! …
2018-11-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za III kwartały 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2018-11-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za październik 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2018-11-12
Dodaj do kalendarza
2018-11-13
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za III kwartały 2018 r. składane przez Prezesa ZUS
2018-11-14
Dodaj do kalendarza