REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Ostateczny termin na złożenie informacji CIT-15J przez zobowiązane do tego spółki jawne
2023-12-31
Dodaj do kalendarza
Określenie odsetka partycypacji w PPE osób zatrudnionych, warunkującego zwolnienie podmiotu zatrudniającego ze stosowania ustawy o PPK
2024-01-01
Dodaj do kalendarza
Obliczenie stanu zatrudnienia w celu ustalenia obowiązku tworzenia zfśs w 2024 r.
2024-01-01
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za listopad 2023 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2024-01-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD--W1 za listopad 2023 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez …
2024-01-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za listopad 2023 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta …
2024-01-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2024-01-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za grudzień 2023 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2024-01-05
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2024-01-08
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2024-01-08
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2024-01-08
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2023 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2024-01-08
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin na złożenie przez organizacje związkowe działające u pracodawcy informacji o liczbie członków według stanu zatrudnienia …
2024-01-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2023 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące. Uwaga! Sprawozdanie …
2024-01-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2024-01-10
Dodaj do kalendarza
Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za grudzień 2023 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz)
2024-01-10
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku leśnego za styczeń 2023 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
2024-01-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2024 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające …
2024-01-15
Dodaj do kalendarza
Zakończenie inwentaryzacji składników majątku jednostki
2024-01-15
Dodaj do kalendarza
Opłata roczna za korzystanie z urządzeń w pasie drogowym – dotyczy osób posiadających decyzję na zajęcie pasa drogowego na czas określony …
2024-01-15
Dodaj do kalendarza
Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2023 r.
2024-01-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji podatku leśnego (DL-1) i rolnego (DR-1) na 2024 r. – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek …
2024-01-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za grudzień 2023 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
2024-01-15
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za listopad 2023 r. składane przez Prezesa ZUS
2024-01-15
Dodaj do kalendarza
Zakończenie inwentaryzacji drogą spisu z natury składników aktywów (z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, …
2024-01-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia oraz kierownicy uczelni …
2024-01-16
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2023 r. …
2024-01-18
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2024-01-18
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2024-01-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2024-01-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2023 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej za grudzień 2023 r.
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki kwartalnej za IV kwartał 2023 r.
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata za grudzień 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień lub ostatni kwartał 2023 r. 
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w grudniu 2023 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, …
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w grudniu 2023 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za IV kwartał 2023 r.
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata za grudzień 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON lub INF-1 za grudzień 2023 r.
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Złożenie zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej w razie wyboru skali podatkowej, a w przypadku przejścia z …
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru w 2024 r. zaliczek podatku od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy …
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za grudzień 2023 r. przez pozostałych płatników składek
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2023 r. składane przez zarządy JST
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za grudzień …
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za grudzień 2023 r. składane przez urzędy skarbowe
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Złożenie DEK-R za 2023 r. przez pracodawców zobowiązanych w poprzednim roku do wpłat na PFRON
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2024-01-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2023 r. …
2024-01-23
Dodaj do kalendarza

REKLAMA