Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Terminarz

Roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2022-02-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za styczeń 2022 r. składane przez dysponenta część 77
2022-02-28
Dodaj do kalendarza
Raport o składkach zapłaconych w roku poprzednim za ubezpieczonych pracowników
2022-02-28
Dodaj do kalendarza
Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD- W1 za styczeń 2022 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez …
2022-02-28
Dodaj do kalendarza
Przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2021 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na …
2022-02-28
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2021 r.
2022-02-28
Dodaj do kalendarza
Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
2022-02-28
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za styczeń 2022 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2022-02-28
Dodaj do kalendarza
Przekazanie podatnikowi informacji PIT-R o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2021 r.
2022-02-28
Dodaj do kalendarza
Przekazanie przez płatników dokonujących wypłat należności osobom niemającym w Polsce miejsca zamieszkania imiennych informacji …
2022-02-28
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części …
2022-02-28
Dodaj do kalendarza
Przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/ informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2021 r. …
2022-02-28
Dodaj do kalendarza
Przekazanie (drogą elektroniczną) Szefowi KAS informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia upłynął w listopadzie 2021 r.
2022-02-28
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2022-02-28
Dodaj do kalendarza
Przekazanie podatnikowi informacji o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych osiągniętych w 2021 r. (PIT-8C)
2022-02-28
Dodaj do kalendarza
Złożenie (drogą elektroniczną) urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin …
2022-02-28
Dodaj do kalendarza
Złożenie zeznania PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów …
2022-02-28
Dodaj do kalendarza
Przekazanie podatnikowi informacji PIT-11 o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2021 r.
2022-02-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2021 r. składane przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
2022-03-01
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za IV kwartały 2021 r. składane przez dysponenta części budżetowej
2022-03-01
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za IV kwartały 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2022-03-01
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2021 r. Roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST, Rb-PDP za 2021 r. …
2022-03-01
Dodaj do kalendarza
Informacja dotycząca realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego za rok poprzedni
2022-03-01
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za IV kwartały 2021 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2022-03-01
Dodaj do kalendarza
Rb-27UE za poprzedni rok składane przez dysponenta części 87
2022-03-02
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2022 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2022-03-07
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2022-03-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2022-03-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2022-03-07
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2021 r., roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2021 r. składane przez regionalne izby …
2022-03-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2022-03-07
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie Rb-27 za 2021 r. składane przez dysponenta części 77
2022-03-08
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za luty 2022 r. składane przez …
2022-03-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2022-03-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za luty 2022 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2022-03-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2021 r., roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2021 r. składane przez …
2022-03-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za luty 2022 r. składane przez urzędy skarbowe
2022-03-14
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za luty 2022 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez płatników posiadających osobowość prawną …
2022-03-15
Dodaj do kalendarza
Wniesienie opłaty produktowej za opakowania za 2021 r.
2022-03-15
Dodaj do kalendarza
Wpłata do PPK za luty 2022 r.
2022-03-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za luty 2022 r. składane przez …
2022-03-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za luty 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2022-03-15
Dodaj do kalendarza
I rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
2022-03-15
Dodaj do kalendarza
I rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
2022-03-15
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2022-03-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2022-03-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2022-03-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lutym 2022 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej …
2022-03-21
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2022-03-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za luty 2022 r.
2022-03-21
Dodaj do kalendarza