REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2024 r. …
2024-07-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2024-07-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34 za II kwartały 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2024-07-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki nieobjęte wpisem do KRS
2024-07-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez spółdzielnie objęte obowiązkiem badania rocznych sprawozdań …
2024-07-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za czerwiec 2024 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez płatników składek posiadających …
2024-07-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za II kwartały 2024 r. składane przez kierowników placówek
2024-07-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r. składane przez uczelnie publiczne, instytucje gospodarki …
2024-07-15
Dodaj do kalendarza
Wniesienie opłaty recyklingowej za torby foliowe, pobranej w II kwartale 2024 r. 
2024-07-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki objęte wpisem do KRS
2024-07-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za lipiec 2024 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające …
2024-07-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2024 r. składane przez zarządy JST
2024-07-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2024 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
2024-07-15
Dodaj do kalendarza
Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w czerwcu 2024 r.
2024-07-15
Dodaj do kalendarza
Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych przez jednostki kontynuujące działalność
2024-07-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, dysponentów …
2024-07-15
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za maj 2024 r. składane przez Prezesa ZUS
2024-07-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni …
2024-07-16
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2024-07-20
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r., kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2024 r., miesięczne …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2024 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za czerwiec 2024 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez pozostałych płatników składek oraz …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w czerwcu 2024 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2024 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za II kwartał 2024 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2024 r. przez pozostałych płatników składek
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2024 r. składane przez dysponentów …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w czerwcu 2024 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2024 r. 
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2024 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE KPO za czerwiec 2024 r. składane przez dysponenta części 34
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata za czerwiec 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop 
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON lub INF-1 za czerwiec 2024 r.
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2024 r. składane przez dysponenta części budżetowych (z wyjątkiem …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za czerwiec 2024 r. lub II kwartał 2024 r. (przez podatników …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata za czerwiec 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2024-07-22
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za czerwiec 2024 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON, …
2024-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-33 za II kwartały 2024 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
2024-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-35 za II kwartały 2024 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2024-07-23
Dodaj do kalendarza

REKLAMA