REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Sprawozdania miesięczne Rb-40 za styczeń–marzec 2024 r. składane przez Prezesa ZUS UWAGA! Sprawozdanie Rb-40 przekazuje się za okres …
2024-05-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata II raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
2024-05-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPRza kwiecień 2024 r. składane …
2024-05-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej podatku od nieruchomości i podatku …
2024-05-15
Dodaj do kalendarza
Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w kwietniu 2024 r.
2024-05-15
Dodaj do kalendarza
Wpłata II raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
2024-05-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2024-05-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za kwiecień 2024 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
2024-05-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za kwiecień 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za kwiecień 2024 r. z tytułów określonych w art. art. 29, art. 30 ust. 1 pkt …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie rocznej składki zdrowotnej przez ubezpieczonych rozliczających podatek dochodowy na zasadach ogólnych, podatkiem liniowym i …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za kwiecień 2024 r. przez pozostałych płatników składek
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON lub INF-1 za kwiecień 2024 r.
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w kwietniu 2024 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w kwietniu 2024 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za kwiecień 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za kwiecień 2024 r. 
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za kwiecień 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE KPO za kwiecień 2024 r. składane przez dysponenta części 34 
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za kwiecień 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za kwiecień 2024 r. składane przez dysponentów części …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata niedopłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia za 2023 r.
2024-05-20
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za kwiecień 2024 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON, …
2024-05-23
Dodaj do kalendarza
Złożenie: Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2024 r.
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za kwiecień 2024 r.
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za kwiecień 2024 r.
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za kwiecień 2024 r. składane przez Prezesa ZUS
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) za kwiecień 2024 r.
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2024 r. 
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za kwiecień 2024 r. składane przez Prezesa KRUS
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2024-05-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za kwiecień 2024 r. składane przez dysponentów części 77
2024-05-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za kwiecień 2024 r. składane przez dysponentów części 87
2024-05-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa …
2024-05-28
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za kwiecień 2024 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta …
2024-05-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie w KRUS oświadczenia o kwocie należnego podatku dochodowego za 2023 r. z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
2024-05-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do ZUS zaświadczenia o przychodzie osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych od 1 …
2024-05-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za kwiecień 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2024-05-31
Dodaj do kalendarza
I rata odpisu na ZFŚS
2024-05-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie I raty odpisu podstawowego na zfśs w wysokości co najmniej 75%
2024-05-31
Dodaj do kalendarza
Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2024-05-31
Dodaj do kalendarza
Złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia za 2023 r. (wniosek …
2024-06-03
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2024-06-05
Dodaj do kalendarza

REKLAMA