| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Lipiec 2019

16 Lipiec 2019 - 197 dzień roku,

do końca pozostało 168 dni

Imieniny : Eligii, Eustachego, Marii

Następnego dnia : Anety, Berty, Bogdana

Ważne terminy

20 czerwca 2019 r.

 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

21 czerwca 2019 r.

 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w maju 2019 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów (dotyczy też podatników, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek oraz podatników opodatkowanych według stawki 19%)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł, – firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie, – pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za maj 2019 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za maj 2019 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za maj 2019 r. składane przez dysponenta części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za maj 2019 r.
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za maj 2019 r.
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w maju 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za maj 2019 r. lub INF-1
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych

23 czerwca 2019 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

25 czerwca 2019 r.

 • VAT-8
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, za maj 2019 r.
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za maj 2019 r. (oraz złożenie deklaracji za maj WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki)
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za maj 2019 r.
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za maj 2019 r. składane przez prezesa KRUS
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni

Zmiany w prawie

18.07.2019

19.07.2019

01.08.2019

03.08.2019

29.08.2019

01.09.2019