REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2024-04-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za marzec 2024 r. przez pozostałych płatników składek
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za marzec 2024 …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za marzec 2024 r. z tytułów określonych w art. art. 29, art. 30 ust. 1 pkt …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata za marzec 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez zarządy JST
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-N – jako jednostki budżetowej i jako organu za I kwartał 2024 r. składane przez jednostki budżetowe, …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON lub INF-1 za marzec 2024 r.
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata za marzec 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2024 r. i kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za marzec 2024 r. składane przez dysponentów części …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE KPO za marzec 2024 r. składane przez dysponenta części 34
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za marzec 2024 r. i za I kwartał 2024 r.
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w marcu 2024 r. i w I kwartale 2024 r. dochodów …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w marcu 2024 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z …
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2024 r. składane przez zarządy JST
2024-04-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość …
2024-04-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-33 za I kwartał 2024 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
2024-04-23
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-40 za styczeń–marzec 2024 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu …
2024-04-23
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) za marzec 2024 r.
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za marzec 2024 r.
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2024 r. składane przez Prezesa ZUS
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2024 r. i za I kwartał 2024 r.
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za marzec 2024 r. składane przez Prezesa KRUS
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie: Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2024 r. 
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2024 r.
2024-04-25
Dodaj do kalendarza
Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
2024-04-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-04-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne łączne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez Polską Akademię Nauk
2024-04-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne zbiorcze sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez nadzorującego ministra, centralny organ administracji …
2024-04-29
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za marzec 2024 r. składane przez dysponenta części 87
2024-04-29
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2024 r. składane przez agencje wykonawcze, ZUS oraz zarządzane przez ZUS …
2024-04-29
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa …
2024-04-29
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za marzec 2024 r. składane przez dysponenta części 77
2024-04-29
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za I kwartał 2024 r. – jeżeli wybrano kwartalne …
2024-04-29
Dodaj do kalendarza
Roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. (PIT -28, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39) …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania kwartalne Rb-33 za I kwartał 2024 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za I kwartał 2024 r. składane przez dysponenta części budżetowych
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Opłacenie składek przez rolników za II kwartał 2024 r. 
2024-04-30
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za marzec 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2024-04-30
Dodaj do kalendarza

REKLAMA