| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Sierpień 2018

17 Sierpień 2018 - 229 dzień roku,

do końca pozostało 136 dni

Imieniny : Anity, Elizy, Jacka

Następnego dnia : Heleny, Heleny, Ilony

Ważne terminy

16 lipca 2018 r.

 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2018 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za II kwartały 2018 r. składane przez kierowników placówek
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r.
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE, Rb-28UE WPR składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia

18 lipca 2018 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2018 r. składane przez izby administracji skarbowej

20 lipca 2018 r.

 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni kwartał
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni kwartał
 • INF-W za ostatnie półrocze
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni
 • Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
 • CIT-5
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • Sprawozdania NBP przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
 • Sprawozdania NBP (kwartalne)
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów osiągniętych w poprzednim kwartale

22 lipca 2018 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

23 lipca 2018 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2018 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za II kwartały 2018 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2018 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2018 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST

Zmiany w prawie

21.08.2018

27.08.2018

01.09.2018

22.09.2018