| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Wrzesień 2019

18 Wrzesień 2019 - 261 dzień roku,

do końca pozostało 104 dni

Imieniny : Ireny, Irmy, Stanisława

Następnego dnia : Januarego, Konstancji, Palomy

Następny miesiąc

Październik 2019

Ważne terminy

20 sierpnia 2019 r.

 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za lipiec 2019 r.
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2019 r.
 • Wpłata za lipiec 2019 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b updop
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lipcu 2019 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według stawki 19%
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2019 r. składane przez izby administracji skarbowej
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Wpłata zaliczki za lipiec 2019 r. na podatek dochodowy przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu lub dzierżawy, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za lipiec 2019 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za lipiec 2019 r. lub INF-1
 • Wpłata za lipiec 2019 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 30g updof
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w lipcu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lipcu 2019 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za lipiec 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)

21 sierpnia 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za lipiec 2018 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)

26 sierpnia 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za lipiec 2019 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za lipiec 2019 r.
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • VAT-8
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS

Zmiany w prawie

20.09.2019

25.09.2019

01.10.2019

02.10.2019

13.10.2019

16.10.2019