Kategorie

Terminarz

19 lip 2018
17 paź 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających …
2018-07-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2018-07-20
Dodaj do kalendarza
Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2018 r. składane …
2018-07-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2018-07-20
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za II kwartały 2018 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2018-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2018 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
2018-07-23
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2018 …
2018-07-23
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2018 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
2018-07-23
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-07-23
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2018-07-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za czerwiec 2018 r. składane przez Prezesa KRUS
2018-07-25
Dodaj do kalendarza
Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2018 r. składane …
2018-07-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2018-07-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2018-07-25
Dodaj do kalendarza